Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXI/236/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/231/2009 Rady Miasta Ustka z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie zasad prowadzenia sezonowej działalności handlowo - usługowo - rekreacyjnej w okresie od 1 maja 2009r. do 30 wrzesnia 2009r. na terenie objętym m.p.z.p. miasta Ustki pn. "Promenada Nadmorska" oraz części terenu plazy wschodniej.

Uchwała Nr XXXI/236/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/231/2009 Rady Miasta Ustka z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie zasad prowadzenia sezonowej działalności handlowo - usługowo - rekreacyjnej w okresie od 1 maja 2009r. do 30 wrzesnia 2009r. na terenie objętym m.p.z.p. miasta Ustki pn. "Promenada Nadmorska" oraz części terenu plazy wschodniej.
2009-04-07 08:11:52
Nr XXXI/ 247/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy...

Nr XXXI/ 247/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy...
2009-03-06 14:26:59
Nr XXXI/246/2009 w sprawie zawarcia umowy z Gminą Miejską Słupsk w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu G.M. Ustka.

Nr XXXI/246/2009 w sprawie zawarcia umowy z Gminą Miejską Słupsk w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu G.M. Ustka.
2009-03-06 14:23:01
Nr XXXI/245/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 2 lat...

Nr XXXI/245/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 2 lat...
2009-03-06 14:20:52
NrXXXI/244/2009 w sprawie ustalenia regulainu okreslającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego...

NrXXXI/244/2009 w sprawie ustalenia regulainu okreslającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego...
2009-03-06 14:18:18
Nr XXXI / 243/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji nawierzchni drogi...

Nr XXXI / 243/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji nawierzchni drogi...
2009-03-06 14:14:37
Nr XXXI/242/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadań w postaci organizacji VIII Międzypowiatowego Festiwalu Kultury Europejskiej...

Nr XXXI/242/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadań w postaci organizacji VIII Międzypowiatowego Festiwalu Kultury Europejskiej...
2009-03-06 14:09:20
Nr XXXI / 241/ 2009 w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli... .

Nr XXXI / 241/ 2009 w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli... .
2009-03-06 14:07:16
Nr XXXI/240/2009 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Zubrzyckiego Bis".

Nr XXXI/240/2009 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Zubrzyckiego Bis".
2009-03-06 13:45:55
Nr XXXI/238/2009 w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta Ustka ( dot. portu).

Nr XXXI/238/2009 w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta Ustka ( dot. portu).
2009-03-06 13:19:33