Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXIII / 275 / 2009 w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta Ustka dotyczących budowy basenu miejskiego.

Uchwała Nr XXXIII / 275 / 2009 w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta Ustka dotyczących budowy basenu miejskiego.
2009-05-08 09:59:33
Uchwała Nr XXXIII/274/2009 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ustka.

Uchwała Nr XXXIII/274/2009 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ustka.
2009-05-08 09:56:34
Uchwała Nr XXXIII/273 / 2009 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/194 / 2004 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. pn. "Tereny portu" dla terenów północnej części miasta Ustki, ...

Uchwała Nr XXXIII/273 / 2009 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/194 / 2004 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. pn. "Tereny portu" dla terenów północnej części miasta Ustki, ...
2009-05-08 09:48:50
Uchwała Nr XXXIII / 272 / 2009 w sprawie uznania terenów za parki miejskie.

Uchwała Nr XXXIII / 272 / 2009 w sprawie uznania terenów za parki miejskie.
2009-05-08 09:43:46
Uchwała Nr XXXIII/ 271 / 2009 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Zubrzyckiego Bis".

Uchwała Nr XXXIII/ 271 / 2009 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Zubrzyckiego Bis".
2009-05-08 09:30:09
Uchwała Nr XXXIII / 270 / 2009 w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/94 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 18 marca 1994r. w sprawie uznania za zespół przyrodniczo krajobrazowy.

Uchwała Nr XXXIII / 270 / 2009 w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/94 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 18 marca 1994r. w sprawie uznania za zespół przyrodniczo krajobrazowy.
2009-05-08 09:24:06
Uchwała Nr XXXIII/269/2009 w sprawie wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek.

Uchwała Nr XXXIII/269/2009 w sprawie wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek.
2009-05-07 15:01:33
Uchwała Nr XXXIII/268/2009 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia m.p.z.p. miasta Ustka pn."11 Listopada"... .

Uchwała Nr XXXIII/268/2009 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia m.p.z.p. miasta Ustka pn."11 Listopada"... .
2009-05-07 14:59:21
Uchwała Nr XXXIII/267/2009 w sprawie przystąpienia G M Ustka do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cites".

Uchwała Nr XXXIII/267/2009 w sprawie przystąpienia G M Ustka do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cites".
2009-05-07 14:57:08
Uchwała Nr XXXIII/266/2009 w sprawie zamiany nieruchomości będącej własnością GM Ustka.

Uchwała Nr XXXIII/266/2009 w sprawie zamiany nieruchomości będącej własnością GM Ustka.
2009-05-07 14:55:14