Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXV / 285 / 2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/194/2008 Rady Miasta Ustka z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.

Uchwała Nr XXXV / 285 / 2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/194/2008 Rady Miasta Ustka z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2009-06-01 14:00:20
Uchwała Nr XXXV / 284 / 2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/257/2009 Rady Miasta Ustka z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Ustka.

Uchwała Nr XXXV / 284 / 2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/257/2009 Rady Miasta Ustka z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Ustka.
2009-06-01 13:57:14
Uchwała Nr XXXV / 283 / 2009 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Pioniersk w sprawie realizacji projektu pn. "Ekoturystyka - nowa gałąź współpracy miast partnerskich Ustki i Pionierska.

Uchwała Nr XXXV / 283 / 2009 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Pioniersk w sprawie realizacji projektu pn. "Ekoturystyka - nowa gałąź współpracy miast partnerskich Ustki i Pionierska.
2009-06-01 13:54:24
Uchwała Nr XXXV / 282 / 2009 w sprawie statutu Uzdrowiska Ustka.

Uchwała Nr XXXV / 282 / 2009 w sprawie statutu Uzdrowiska Ustka.
2009-06-01 13:49:15
Uchwała Nr XXXV / 281 / 2009 w sprawie zatwierdzenia projektu " Maluchy na start - zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Ustka oraz wyrównywanie szans edukacyjnych przedszkolaków MP 3 w Ustce" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr 01/POKL/9.1.1./2009.

Uchwała Nr XXXV / 281 / 2009 w sprawie zatwierdzenia projektu " Maluchy na start - zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Ustka oraz wyrównywanie szans edukacyjnych przedszkolaków MP 3 w Ustce" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr 01/POKL/9.1.1./2009.
2009-06-01 13:44:10
Uchwała Nr XXXV / 280 / 2009 w sprawie zatwierdzenia projektu " Jak Teliga płyniemy po sukcesy - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów SP 1 w Ustce - kontynuacja" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr 01/POKL/9.1.2/2009.

Uchwała Nr XXXV / 280 / 2009 w sprawie zatwierdzenia projektu " Jak Teliga płyniemy po sukcesy - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów SP 1 w Ustce - kontynuacja" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr 01/POKL/9.1.2/2009.
2009-06-01 13:40:42
Uchwała Nr XXXV / 279 / 2009 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Ustka na lata 2009 - 2015.

Uchwała Nr XXXV / 279 / 2009 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Ustka na lata 2009 - 2015.
2009-06-01 13:35:35
Uchwała Nr XXXV / 278 / 2009 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ustka a Gminą Miasto Ustka dotyczącego realizacji obowiązków Gminy Ustka wynikających z ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych.

Uchwała Nr XXXV / 278 / 2009 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ustka a Gminą Miasto Ustka dotyczącego realizacji obowiązków Gminy Ustka wynikających z ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych.
2009-06-01 13:21:13
Uchwała Nr XXXIX / 277 / 2009 w sprawie zastąpienia nazwy "Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Zdrowia, Promocji i Integracji Europejskiej" nazwą " KOMISJA SPOŁECZNA".

Uchwała Nr XXXIX / 277 / 2009 w sprawie zastąpienia nazwy "Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Zdrowia, Promocji i Integracji Europejskiej" nazwą " KOMISJA SPOŁECZNA".
2009-05-15 12:14:31
Uchwała Nr XXXIV / 276 / 2009 w sprawie zastąpienia nazwy "Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Finansów i Rozwoju Gospodarczego nazwą " KOMISJA BUDŻETOWO - GOSPODARCZA".

Uchwała Nr XXXIV / 276 / 2009 w sprawie zastąpienia nazwy "Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Finansów i Rozwoju Gospodarczego nazwą " KOMISJA BUDŻETOWO - GOSPODARCZA".
2009-05-15 12:05:55