Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXVIII/304/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. miasta Ustka pn. " Tereny portu"...

2010-02-03 13:53:58
Uchwała Nr XXXVIII/306/2009 w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego G.M. Ustka dla obszaru "Uroczysko".

Uchwała Nr XXXVIII/306/2009 w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego G.M. Ustka dla obszaru "Uroczysko".
2009-10-02 14:01:36
Uchwała Nr XXXVIII/305/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/151/2008 Rady Miasta Ustka Ustka z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. pn. "BOROWINY" dla terenów w granicach administracyjnych miasta Ustka.

Uchwała Nr XXXVIII/305/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/151/2008 Rady Miasta Ustka Ustka z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. pn. "BOROWINY" dla terenów w granicach administracyjnych miasta Ustka.
2009-10-02 13:52:39
Uchwała Nr XXXVIII/303/2009 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ustka.

Uchwała Nr XXXVIII/303/2009 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ustka.
2009-10-02 13:34:37
Uchwała Nr XXXVIII/302/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/382/2006 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie Statutu Miasta Ustki.

Uchwała Nr XXXVIII/302/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/382/2006 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie Statutu Miasta Ustki.
2009-10-02 13:30:15
Uchwała Nr XXXVIII/301/2009 w sprawie zasad nadawania i pozbawiania wyróżnień oraz odznaczeń Miasta Ustka.

Uchwała Nr XXXVIII/301/2009 w sprawie zasad nadawania i pozbawiania wyróżnień oraz odznaczeń Miasta Ustka.
2009-10-02 13:21:16
Uchwała Nr XXXVIII/300/2009 w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Ustce.

Uchwała Nr XXXVIII/300/2009 w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Ustce.
2009-10-02 13:19:09
Uchwała Nr XXXVIII/299/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok.

Uchwała Nr XXXVIII/299/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
2009-10-02 13:09:08