Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLI / 333 / 2009 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ustka.

Uchwała Nr XLI / 333 / 2009 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ustka.
2009-12-23 13:47:14
Uchwała Nr XLI / 332 / 2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/83/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie G.M. Ustka.

Uchwała Nr XLI / 332 / 2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/83/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie G.M. Ustka.
2009-12-23 13:44:36
Uchwała Nr XLI / 331 / 2009 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebnosci gruntowej na nieruchomosci położonej w Ustce przy ul. Krótkiej...

Uchwała Nr XLI / 331 / 2009 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebnosci gruntowej na nieruchomosci położonej w Ustce przy ul. Krótkiej...
2009-12-23 13:40:01
Uchwała Nr XLI / 330 / 2009 w sprawie zawarcia porozumienia z G.M. Słupsk w sprawie określenia zasad finansowania i korzystania z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku w 2010r.

Uchwała Nr XLI / 330 / 2009 w sprawie zawarcia porozumienia z G.M. Słupsk w sprawie określenia zasad finansowania i korzystania z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku w 2010r.
2009-12-23 13:28:49
Uchwała Nr XLI / 329 / 2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na części nieruchomości ... przy ul. Sprzymierzeńców.

Uchwała Nr XLI / 329 / 2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na części nieruchomości ... przy ul. Sprzymierzeńców.
2009-12-23 13:16:00
Uchwała Nr XLI / 328 / 2009 w sprawie określenia zasad prowadzenia sezonowej działalności handlowo - usługowo - rekreacyjnej w okresie os 1 maja 2010 r. do 30 września 2010 r.na terenie objętym m.

Uchwała Nr XLI / 328 / 2009 w sprawie określenia zasad prowadzenia sezonowej działalności handlowo - usługowo - rekreacyjnej w okresie os 1 maja 2010 r. do 30 września 2010 r.na terenie objętym m.
2009-12-23 12:47:51
Uchwała Nr XLI / 327 / 2009 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi......

Uchwała Nr XLI / 327 / 2009 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi......
2009-12-23 12:44:41
Uchwała Nr XLI / 326 / 2009 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.... na 2010 r.

Uchwała Nr XLI / 326 / 2009 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.... na 2010 r.
2009-12-23 12:37:23
Uchwała Nr XLI / 325 / 2009 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok.

Uchwała Nr XLI / 325 / 2009 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
2009-12-23 11:11:18
Uchwała Nr XLI / 324 / 2009 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ustka na rok 2010.

Uchwała Nr XLI / 324 / 2009 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ustka na rok 2010.
2009-12-23 11:02:44