Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLII / 356 / 2010 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ustka.

Uchwała Nr XLII / 356 / 2010 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ustka.
2010-02-02 14:47:12
Uchwała Nr XLII / 355 / 2010 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ustka.

Uchwała Nr XLII / 355 / 2010 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ustka.
2010-02-02 14:45:15
Uchwała Nr XLII / 354 / 2010 w sprawie: zmiany Uchwały Nr II / 4 / 2006 Rady Miasta Ustka z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

Uchwała Nr XLII / 354 / 2010 w sprawie: zmiany Uchwały Nr II / 4 / 2006 Rady Miasta Ustka z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
2010-02-02 14:42:57
Uchwała Nr XLII / 353 / 2010 w sprawie: zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Ustka a Gminą Ustka w sprawie opracowania projektu budowlanego chodników wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 203, przebiegającej przez Miasto Ustka i Gminę Ustka,na odcinku od skrzyżowania ul. Darłowskiej z ul. Polną (na terenie Miasta Ustka) do skrzyżowania z ul. Ogrodową i Kaszubską ( na terenie Gminy Ustka).

Uchwała Nr XLII / 353 / 2010 w sprawie: zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Ustka a Gminą Ustka w sprawie opracowania projektu budowlanego chodników wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 203, przebiegającej przez Miasto Ustka i Gminę Ustka,na odcinku od skrzyżowania ul. Darłowskiej z ul. Polną (na terenie Miasta Ustka) do skrzyżowania z ul. Ogrodową i Kaszubską ( na terenie Gminy Ustka).
2010-02-02 14:36:17
Uchwała Nr XLII / 352 / 2010 w sprawie: wskazania Radnych na członków Kapituły Wyróżnień i Odznaczeń.

Uchwała Nr XLII / 352 / 2010 w sprawie: wskazania Radnych na członków Kapituły Wyróżnień i Odznaczeń.
2010-02-02 14:33:24
Uchwała Nr XLII / 351 / 2010 w sprawie: zmiany do Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Ustka a Gminą Ustka w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „ BOROWINY” dla terenów złóż borowin.

Uchwała Nr XLII / 351 / 2010 w sprawie: zmiany do Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Ustka a Gminą Ustka w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „ BOROWINY” dla terenów złóż borowin.
2010-02-02 14:31:08
Uchwała Nr XLII / 350 / 2010 w sprawie:ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw obowiązującego oraz kryteria i tryb przyznawania nagród.

Uchwała Nr XLII / 350 / 2010 w sprawie:ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw obowiązującego oraz kryteria i tryb przyznawania nagród.
2010-02-02 14:29:09
Uchwała Nr XLII / 349 / 2010 w sprawie: przystąpienia Gminy Miasto Ustka jako członka zwyczajnego do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT).

Uchwała Nr XLII / 349 / 2010 w sprawie: przystąpienia Gminy Miasto Ustka jako członka zwyczajnego do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT).
2010-02-02 14:27:33
Uchwała Nr XLII / 348 / 2010 w sprawie: sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli (ustalenia planu dofinansowania), ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2010 r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

Uchwała Nr XLII / 348 / 2010 w sprawie: sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli (ustalenia planu dofinansowania), ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2010 r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
2010-02-02 14:25:44
Uchwała Nr XLII / 347 / 2010 w sprawie : zawarcia umowy z Gminą Miejską Słupsk w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasto Ustka w 2010 r.

Uchwała Nr XLII / 347 / 2010 w sprawie : zawarcia umowy z Gminą Miejską Słupsk w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasto Ustka w 2010 r.
2010-02-02 14:23:08