Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLIII/364/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka, położonej w Ustce przy Placu Wolności.

2010-03-02 09:55:02
Uchwała Nr XLIII/363/2010 w sprawie wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Ustka.

2010-03-02 09:48:50
Uchwała Nr XLIII/362/2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy terenu położonego w Ustce przy ul. Chopina, będącego własnością Gminy Miasto Ustka.

2010-03-02 09:42:44
Uchwała Nr XLIII/361/2010 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu ( z wyjatkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

2010-03-02 09:39:24
Uchwała Nr XLIII/360/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/328/2009 Rady Miasta Ustka z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad prowadzenia sezonowej działalnosci handlowo - usługowo - rekreacyjnej w okresie od 1 maja 2010 r. do 30 września 2010 r. na terenie objętym m.p.z.p. miasta Ustki pn. "Promenada Nadmorska".

2010-03-02 09:27:33
Uchwała Nr XLIII/359/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/282/2009 Rady Miasta Ustka z dnia 28 maja 2009r. w sprawie statutu Uzdrowiska Ustka.

2010-03-02 09:15:46
Uchwała Nr XLIII/ 358/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizacje zadania w postaci organizacji VIII Międzypowiatowego Festiwalu Kultury Europejskiej - Ustka 2010 i Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF (o) A 2010 oraz V Biegu Niepodległości w formie dotacji celowej.

2010-03-02 09:02:52
Uchwała Nr XLIII/357/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok.

2010-03-02 08:40:33