Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLIV / 366 / 2010 w sprawie: aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka” i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

2010-03-31 14:13:01
Uchwała Nr XLIV / 365 / 2010 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Ustka.

2010-03-31 14:10:38
Uchwała Nr XLIV / 377 / 2010 w sprawie: wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Ustka.

2010-03-31 14:01:19
Uchwała Nr XLIV / 376 / 2010w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ustka, położonej w Ustce przy Placu Wolności.

2010-03-31 13:56:25
Uchwała Nr XLIV / 375 / 2010 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Ustce przy ul. Sportowej, będącej własnością Gminy Miasto Ustka.

2010-03-31 13:54:45
Uchwała Nr XLIV / 374 / 2010 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy terenu, położonego w Ustce przy ul. Ogrodowej, będącego własnością Gminy Miasto Ustka.

2010-03-31 13:52:08
Uchwała Nr XLIV / 373 / 2010 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ustka.

2010-03-31 13:43:40
Uchwała Nr XLIV / 372 / 2010 w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/138/2008 Rady Miasta Ustka z dnia 27 marca 2008r.

2010-03-31 13:37:11
Uchwała Nr XLIV / 371 / 2010 w sprawie: zawarcia porozumienia z Gminą Ustka w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty i opieki zdrowotnej oraz udzielenia dotacji.

2010-03-31 13:32:15
Uchwała Nr XLIV / 370 / 2010 w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Miasto Ustka w okresie od dnia 1 czerwca 2010 r. do dnia 30 września 2010 r.

2010-03-31 13:02:24