Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLV / 381 / 2010 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2010 rok

2010-05-07 12:45:52
Uchwała Nr XLV / 396 / 2010 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Ustka, położonej w Ustce przy ul. Bohaterów Westerplatte

2010-05-07 10:59:01
Uchwała Nr XLV / 395 / 2010 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Ustce przy ul.Krótkiej, będącej własnością Gminy Miasto Ustka

2010-05-07 10:56:41
Uchwała Nr XLV / 394/ 2010 w sprawie: ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Ustka

2010-05-07 10:54:18
Uchwała Nr XLV / 393/ 2010 w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIV/365/2010 RM Ustka z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Ustka

2010-05-07 10:51:34
Uchwała Nr XLV / 392 / 2010 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia mpzp m.Ustka pn. "USTKA ROZWOJOWA A" stanowiącego zmianę fragmentu mpzp m.Ustka pn. "USTKA ROZWOJOWA", zatwierdzonego Uchwałą RM Ustka Nr VIII/61/2007 z 31 maja 2007r.

2010-05-07 10:46:14
Uchwała Nr XLV / 391 / 2010 w sprawie: przystapienia do sporządzenia mpzp m.Ustka pn. "CENTRUM 4A" stanowiącego zmianę mpzp m.Ustki pn. "CENTRUM 4", zatwierdzonego Uchwałą RM Ustka Nr XLVIII/394/2006

2010-05-07 10:37:30
Uchwała Nr XLV / 390 / 2010 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia mpzp m.Ustka pn. "WCZASOWA BIS" stanowiącego zmianę mpzp m.Ustki pn. "WCZASOWA", zatwierdzonego uchwałą XXX/242/2005 RM w Ustce z dnia 24 lutego 2005r.

2010-05-07 10:33:31
Uchwała Nr XLV / 389 / 2010 w sprawie: ustalenia zasad przyznawania pomocy materialnej dla studentów

2010-05-07 10:31:22
Uchwała Nr XLV / 388 / 2010 w sprawie: zm. uchwały Nr XVI/128/2003 w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce

2010-05-07 10:29:07