Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLIX/415/2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "CENTRUM 3 BIS".

Uchwała Nr XLIX/415/2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "CENTRUM 3 BIS".
2010-08-04 09:08:06
Uchwała Nr XLIX/421/2010 w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w sprawie realizacji projektu "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu słupskiego"

Uchwała Nr XLIX/421/2010 w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w sprawie realizacji projektu "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu słupskiego"
2010-08-03 14:21:40
Uchwała NrXLIX/420/2010 w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w sprawie realizacji projektu "Wodne ratownictwo medyczne w powiecie słupskim".

Uchwała NrXLIX/420/2010 w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w sprawie realizacji projektu "Wodne ratownictwo medyczne w powiecie słupskim".
2010-08-03 14:19:06
Uchwała Nr XLIX/419/2010 w sprawie współpracy partnerskiej z miastem Homecourt.

Uchwała Nr XLIX/419/2010 w sprawie współpracy partnerskiej z miastem Homecourt.
2010-08-03 14:17:31
Uchwała Nr XLIX/418/2010 w sprawie zatwierdzenia projektu "Twój rozwój, twoja przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych w SP 2 w Ustce" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr 01/POKL/9.1.2/2010

Uchwała Nr XLIX/418/2010 w sprawie zatwierdzenia projektu "Twój rozwój, twoja przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych w SP 2 w Ustce" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr 01/POKL/9.1.2/2010
2010-08-03 14:10:11
Uchwała Nr XLIX/415/2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Centrum 3 Bis".

Uchwała Nr XLIX/415/2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Centrum 3 Bis".
2010-08-03 13:25:00
Uchwała Nr XLIX/417/2010 w sprawie zatwierdzenia projektu "Morze możliwości - wyrównywanie szans edukacyjnych młodziezy z Gimnazjum im. gen. M.Zaruskiego w Ustce" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr 01/POKL/9.1.2./2010.

Uchwała Nr XLIX/417/2010 w sprawie zatwierdzenia projektu "Morze możliwości - wyrównywanie szans edukacyjnych młodziezy z Gimnazjum im. gen. M.Zaruskiego w Ustce" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr 01/POKL/9.1.2./2010.
2010-08-03 12:25:54
Uchwała Nr XLIX/416/2010 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Ustce przy ul. Darłowskiej, będących własnością G.M. ustka.

Uchwała Nr XLIX/416/2010 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Ustce przy ul. Darłowskiej, będących własnością G.M. ustka.
2010-08-03 12:21:08
Uchwała Nr XLIX/414/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Uchwała Nr XLIX/414/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
2010-08-03 12:15:02
Uchwała Nr XLIX/413/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok.

Uchwała Nr XLIX/413/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok.
2010-08-03 12:09:25