Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXVIII/233/2012 w sprawie emisji obligacji komunalnych G.M. Ustka.

 
2012-11-07 11:51:34
Uchwała Nr XXVIII/230/2012 w sprawie stawek opłaty targowej na 2013 r.

     Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r, poz. 3576 z 12 listopada 2012r.
2012-11-07 11:50:19
Uchwała Nr XXXVIII/229/2012 w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.

     Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r, poz.3760 z 22 listopada 2012r.
2012-11-05 15:37:35
Uchwała Nr XXVIII/235/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/125/2011 Rady Miasta Ustka z dnia 27 października 2011 r. w sprawie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy G.M. Ustka a Miastem Słupsk w sprawie działań z zakresu planowania przestrzennego na terenach położonych w granicach administracyjnych miasta Ustka.

 
2012-10-31 12:47:54
Uchwała Nr XXVIII/234/ 2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/132/2003 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia nagród za wybitne osiągnięcia w nauce oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.

     Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r, poz.3629 z 14 listopada 2012r.
2012-10-31 12:43:47
Uchwała Nr XXVIII/232/2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2012 - 2033.

 
2012-10-31 12:35:47
Uchwała Nr XXVIII/231/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.

 
2012-10-31 12:30:47
Uchwała Nr XXVIII/236/2012 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Ustka w Związku Miast Bałtyckich (Union of the Baltic Cities) z siedzibą w Gdańsku.

 
2012-10-30 15:26:33
Uchwała Nr XXVIII/228/2012 w sprawie określenia wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty od posiadania psów w 2013 r.

     Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r, poz.3574 z 12 listopada 2012r.
2012-10-30 15:22:10
Uchwała Nr XXVIII/227/2012 w sprawie opłaty uzdrowiskowej na 2013 rok.

     Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r, poz.3573 z 12 listopada 2012r.
2012-10-30 15:21:02