Centralny Rejestr Umów i Porozumień - rok 2016 

 
 

CENTRALNY  REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2016 ROK

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
 1  Umowa SOA.272.2.2016       11.01.2016      LIBERTY Słupsk

Komleksowe usługi sprzątania na terenie budynków UM i SM

         66272,40 11.01.2016-31.12.2016
 2  Umowa SOA.272.4.2016 13.01.2016

 Z-d Konsultingowo-Szkoleniowy Ochrona Pracy Słupsk    

 Usługi w zakresie bhp i p.poż. dla UM 738,00/m-c

13.01.2016-31.12.3016

3 Umowa SOKS.426.1.2016 14.01.2016

Uzdrowisko Ustka Sp. z o.o.

Udostępnienie kompleksu basenowego w celu prowadzenie nauki pływania uczniów kl. III

60000,00

14.01.2016-14.12.2016

4 Umowa SOKS.3.8141.2016 15.01.2016

Gimnazjum Ustka

Przekazanie środków bużetowych na realizację zajęć profilkatycznych i półkoloni letnich 2016 roku.

28549,00

do 31.12.22016

5 Umowa SOKS.2.8141.2016 15.01.2016

Szkoła Podstawowa Nr 2

Przekazanie środków bużetowych na realizację zajęć profilkatycznych i półkoloni letnich 2016 roku. 66375,00

do 31.12.2016

6 Umowa SOKS.1.8141.2016 15.01.2016

Szkoła Podstawowa Nr 1 Ustka

Przekazanie środków bużetowych na realizację zajęć profilkatycznych i półkoloni letnich 2016 roku.

61423,00

do 31.12.2016

7 Umowa zlecenie PR.272.2.2016 13.01.2016

Bierndgarski Hubert

Dokumentowanie fotograficzne i video spotkań i przedsięwzięć z udziałem Burmistrza MU

10800,00

do 31.12.2016

8 Umowa PR.272.1.2016 13.01.2016

AGM GRUPA sp z o.o. Słupsk

Komputerowy skład i duk wkładki w miesięczniku Goniec Ustecki

2337,00 m-c

do 31.12.2016

9 Umowa PR.272.3.2016 18.01.2016

Media NET-TV Production Kraków

Wyprodukowanie 1 odcinka filmowego cyklu pt. "Zimowa Jazda" wraz z emisją w TVP kraków i TVP 3 reginalna w styczniu 2016

10086,00

22.01.2016.-24.01.2016

10 Umowa SOKS 524.2T.2016 20.01.2016

Polski Związek Wędkarski z siedzibą w Słupsku

Organizacja imprez z zakresu wędkarstwa rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży mieszkającej w Ustce oraz wpoczywających w Usce turystów  i kracjuszy.

7000,00

do 30.11.2016

11 Umowa SOKS 524.1K.2016 20.01.2016

Towarzystwo Przyjaciół Ustka

Pprowadzenie działalności wystawiennniczej w muzeum Ziemi Usteckiej w 2016 r.

19000,00

do 31.12.2016

12 Umowa SOKS 524.1PS.2016 15.01.2016

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło Słupskie

Prowadzenie Noclegowni w Ustce w 2016 r. 135000,00

 do 31.12.2016

13 Umowa SOKS 524.1E.2016 28.01.2016

Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ustce

Dotacja na zad. publ. Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku 8 50000,00

 do 31.12.2016

14 Umowa GN.272.2.2016 25.01.2016

Pracownia Usług Geodezyjnych GEOMETRA

Świadzczenie usług geodezyjnych Gminy Ustka w 2016 r. 37699,81

 do 31.12.2016

15 Umowa SOKS 04.8140.2016 26.01.2016

Gminna Spółdzielnia SCh Ustka

Dostawa pieczywa CPD 363,33m-cznie

01.02.2016-31.12.2016

16 Umowa SOKS 04.8140.2016 26.01.2016

Usługi gastronomiczne  Stołówka Szkolna przy SP1

Przygotowanie i wydanie posiłków dla CPD 16.550,00

15.02.2016-21.08.2016

17 Umowa SOKS 06.8135.2016 26.01.2016

Centrum Pomocy Psycholog. Bierkowo Iwona Paul

Usługi psychologiczne w CPD 7200,00

01.02.2016-31.12.2016

18 Umowa SOKS 10.8135.2016 26.01.2016

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ustka Jarosław Kaczmarek

Usługi medyczne z zakresu psychiatrii dla MKRPA 7000,00

01.02.2016-31.12.2016

19 Umowa SOKS 09.8135.2016 26.01.2016

Gabinet Psychoterapeutyczny Wodnica Grażyna Chowaniec

Usługi terapeutyczne w CPD 9560,00

01.02.2016-31.12.2016

20 Umowa SOKS 11.8135.2016 26.01.2016

Szałek Robert Koło

Usługi z zakresu psychologii dla MKRPA 7000,00

01.02.2016-31.12.2016

21 Umowa-zlec.SOKS 07.8135.2016 26.01.2016

Sierdzińska Bogusława

Pełnienie dyżurów w Punkcie VITA ACTIVA dla Ofiar Przemocy 2640,00

01.02.2016-31.12.2016

22 Umowa-zlec.SOKS 12.8135.2016 26.01.2016

Madurajska Elzbieta

Pełnienie dyżurów w Punkcie VITA ACTIVA dla Ofiar Przemocy 2640,00

01.02.2016-31.12.2016

23 Umowa-zlec. SOKS 13.8140.2016 26.01.2016

Zielińska Renata

Sprzątanie pomieszczeń CPD 6600,00

01.02.2016-31.12.2016

24 Umowa SOKS 08.8135.2016 26.01.2016

Gabinet Psychoterapii i Uzależnień Ustka Danuta Binkowska

Terapeuta ds. uzależnień w CPD 3920,00

01.02.2016-31.12.2016

25 Umowa SOKS Nr 524.6S.2016 04.02.2016

Gminny Klub Sportowy WYBRZEŻE w Objeżdzie

Dotacja na zad. publicz.-Upowszechnianie piłki noznej wsród mieszkańców Miasta Ustki 1000,00

do 31.12.2016

26 Umowa SOKS Nr 524.2E.2016 28.01.2016

Polski Zw.Emerytów,Recistów i Inwalidów Oddział w Ustce

Dotacja na zad. publ.-Organizacja cyklu imprez dla środowiska senioralnego z terenu Miasta Ustka 20000,00

do 31.12.2016

27 Umowa SOKS Nr 524.1T.2016 20.01.2016 Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe Ustka Dotacja na zad.publ.-Turystyka i rekreacja to zdrowie i aktywny wypoczynek 23000,00 do 31.12.2016
28 Umowa SOKS Nr 524.2K.2016  20.01.2016  Stow. Twórców i Sympatyków Sztuki Alterantywney y Niezależney Qrzayka z siedzibą w Ustce Dotacja na zad.publ.-Funkcjonowanie Usteckiej Orkiestry Dętej 21000,00  do 31.12.2016
29 Umowa SOKS Nr 524.1S.2016 04.02.2016 Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka Dotacja na zad.publ.-Szkolenie dzieci i młodzieży w sportach wodnych 32000,00 do 31.12.2016
30 Umowa SOKS Nr 524.2S.2016 04.02.2016 Stow.Sympatyków Piłki Ręcznej Szczypiorniak-Ustka Dotacja na zad.publ.-Szkolenie sportowe dziewcząt z zakresu gry w piłkę reczną 25000,00 do 31.12.2016
31 Umowa SOKS Nr 524.4S.2016 04.02.2016 Miejski Klub Sportowy JANTAR Ustka Dotacja na zad.publ.-Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Miasta Ustka w zakresie piłki nożnej 101000,00 do 31.12.2016
32 Umowa SOKS Nr 524.5S.2016 04.02.2016 Ustecki Szkolny Związek Sportowy w Ustce Dotacja na zad.publ.-Przygotowanie i przeprowadzenie Miejskiej Olimpiady Młodzieży w Ustce w 2016 r. 22000,00 do 31.12.2016
33 Umowa SOKS Nr 524.3S.2016 09.02.2016 Lekkoatletyczny Klub Sportowy JANTAR w Ustce Dotacja na zad.publ.-Upowszechn.lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta Ustka 39000,00 do 31.12.2016
34 Umowa GN.272.3.2016 + aneks z 12.10.2016 25.01.2016 Przedsiębiorstwo INTER-G Ustka Usługi w zakresie wycen nieruchomości 31488,00 do 31.12.2016
35 Umowa PR.272.5.2016 26.01.2016 Lokalna Organizacja Turystyczna Ustka i Ziemia Słupska Promocja GMU poprzez wydanie informatora Ustka na Fali 25000,00 do 25.05.2016
36 Umowa PR.272.4.2016 01.01.2016 ARTNET Ochaby Wielkie Skoczów Usługi teleinformatyczne SerwerSMS.pl wg tabeli pakietów od aktywacji do 31.12.2016
37 Umowa GN.272.1.2016 25.01.2016 Polska Press Sp. z o.o. Warszawa Publikacja ogłoszeń prasowych w Głos Dziennik Pomorza 10000,00 do 31.12.2016
38 Umowa IKiOŚ.03.2016 21.01.2016 PGH LECH-POL Darłowo Dostawa mieszanki kruszywa frakcji 29151,00 do 30.12.2016
39 Umowa IKiOS.02.2016 20.01.2016 PB-H  F.Maziarz i A.Nadolna Ustka Dostawa artykułów, narzędzi-do prac porzadkowych, naprawy dróg i chodników na terenie Miasta Ustka 30000,00 do 31.12.2016
40 Porozumienie Nr 1/PN/2016 08.01.2016 Gmina Słupsk Partycypacja w kosztach wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Miasta Ustka 623,59 za dziecko /m-c 01.01.2016-31.08.2016
41 Umowa INFO.1.2016 05.01.2016 ZINK SERWIS Sp. z o.o. ANDRYCHÓW Usługi streamingowych obrazu z kamer miasta 9600,00 01.01.2016-31.12.2016
42 Umowa Serwisowa K334 11.01.2016 Firma TENSOFT Opole Powierzenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu wykonania prac serwisowych 0 na okr.serwisow.oprogram.
43 Umowa serwisowa K334/2016 11.01.2016 Firma TENSOFT Opole Sprawownie nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem sytemu ADAS 44280,00 01.01.2016-31.12.2016
44 Umowa INFO.2.2016 11.01.2016 Firma COMSERWIS Słupsk Świadczenie wsparcia technicznego dla systemów informatycznych 16088,40 01.01.2016-31.12.2016
45 Umowa IKiOŚ.7.2016 11.02.2016 EL-KO Ustka Wymiana kabla oświetlenia w rejonie ul. Wczasowej i Leśnej 25000,00 7 dni od dnia podpisania
46 Umowa IKiOŚ.4.2016 09.02.2016 EL-KO Usta Świadczenie usług elektrycznych na majątku GMU 110000,00 do 31.12.2016
47 Umowa IKiOŚ.5.2016 05.02.2016 Przychodnia Weterynaryjna Małych Zwierząt Ustka Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzątom poszkodowanym w wypadkach drogowych i zwierzętom bezdomnym 47137,38 do 31.12.2016
48 Umowa IKiOŚ.6.2016 08.02.2016 ZUI TRAFIC Słupsk Konserwacja i montaż nowego oznakowania pionowego na terenie Miasta Ustka 171482,91 do 31.12.2016
49 Umowa GN.272.4.2016 + aneks z 18.11.2016 02.02.2016 AGORA SA Warszawa Publikacja ogłoszeń prasowych na rzecz GMU w dzienniku o zasięgu krajowym Gazeta Wyborcza 6000,00 zm. na 8000,00 do 31.12.2016
50 Umowa Nr 121/2016 01.02.2016 Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Zasady i tryb przekazywania przez Wojewodę środków z Funduszu Pracy na dofin. kształcenia młodocianych pracowników w 2016 roku.    
51 Umowa SOKS 4424.7.2016 04.01.2016 Węgiel Ewelina Ustka Opiekun dziecka niepełnosprawnego-zwrot kosztów przejazdu   04.01.2016-31.12.2016
52 Umowa SOKS 4424.6.2016 04.01.2016 Szcześniak Marzena Ustka Opiekun dziecka niepełnosprawnego-zwrot kosztów przejazdu   04.01.2016-31.12.2016
53 Umowa SOKS 4424.5.2016 04.01.2016 Stokowska Ewa Opiekun dziecka niepełnosprawnego-zwrot kosztów przejazdu   04.01.2016-31.12.2016
54 Umowa SOKS 4424.4.2016 05.01.2016 Pawlik Grażyna Opiekun dziecka niepełnosprawnego-zwrot kosztów przejazdu   04.01.2016-31.12.2016
55 Umowa SOKS 4424.3.2016 04.01.2016 Pawlik Grażyna Opiekun dziecka niepełnosprawnego-zwrot kosztów przejazdu   04.01.2016-31.12.2016
56 Umowa SOKS 4424.2.2016 04.01.2016 Jasińska Marzenna Opiekun dziecka niepełnosprawnego-zwrot kosztów przejazdu   04.01.2016-31.12.2016
57 Umowa SOKS 4424.1.2016 04.01.2016 Gaponowicz Andrzej Opiekun dziecka niepełnosprawnego-zwrot kosztów przejazdu   04.01.2016-31.12.2016
58

Umowa zlec.PR.272.7.2016

09.02.2016 Niwiński Grzegorz Promocja Miasta Ustka podczas imprez sportowych   09.02.2016-30.09.2016
59 Umowa zlec.SOA.2150.1.2016 11.01.2016 Bokacz Krzysztof Doręczanie korespondencji do adresatów z terenu miasta Ustka 3,50/1 przesyłkę 18.01.2016-16.02.2016
60 Umowa zlec. SOKS.3.2016 26.02.2016 Owsiński Marek Przeprowadzenie zajęć nauki pływania dla klas II szkół podstawowych 8400,00 01.03.2016-23.06.2016
61 Umowa zlec. SOKS.4.2016 26.02.2016 Firkowska Izabela Przeprowadzenie zajęć nauki pływania dla klas II szkół podstawowych 8400,00 29.02.2016-15.06.2016
62 Umowa SOKS.426.2.2016 25.02.2016 Uzdrowisko Ustka Sp. z o.o. Udostępnienie kompleksu basenowego do nauki pływania 40000,00 do 23.06.2016
63 Umowa PR.272.8.2016 08.02.2016 PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. Poznań Monitorowanie mediów 540,00 / m-c do 31.12.2016
64 Umowa PR.272.6.2016 29.01.2016  Teatr Władca Lalek Słupsk Organizacja ośmiu występów estradowych dla dzieci na promenadzie nadmorskiej w lipcu i sierpniu 2016 12000,00 4,11,18,25.07 oraz 1,8,22,29.08.2016
65 Umowa IKiOŚ.12.2016 29.02.2016 Zakład Gospodarki Komunalnej w Ustce Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w m-cu marcu 2016 roku 123500,00 01.03.2016-31.03.2016
66 Umowa SOKS Nr 1.SS.2016 01.02.2016 Madejczyk Barbara Umowa o wypłatę stypendium sportowego 300,00/m-c 01.03.2016-31.12.2016
67 Umowa SOKS Nr 2.SS.2016 01.02.2016 Terefenko Joanna Umowa o wypłatę stypendium sportowego 400,00/m-c 01.03.2016-31.12.2016
68 Umowa SOKS Nr 3.SS.2016 01.02.2016 Maruszewska Klaudia Umowa o wypłatę stypendium sportowego 200,00/m-c 01.03.2016-31.12.2016
69 Umowa SOKS Nr 4.SS.2016 01.02.2016 Aniszewski Kamil Umowa o wypłatę stypendium sportowego 200,00/m-c 01.03.2016-31.12.2016
70 Umowa SOKS Nr 5.SS.2016 01.02.2016 Nurkowski Patryk Umowa o wypłatę stypendium sportowego 200,00/m-c 01.03.2016-31.12.2016
71 Umowa SOKS Nr 6.SS.2016 01.02.2016 Wysmyk Kinga Umowa o wypłatę stypendium sportowego 100,00/m-c 01.03.2016-31.12.2016
72 Umowa SOKS Nr 7.SS.2016 01.02.2016 Kościów Dawid Umowa o wypłatę stypendium sportowego 200,00/m-c 01.03.2016-31.12.2016
73 Umowa SOKS Nr 8.SS.2016 01.02.2016 Błaszczyk Patryk Umowa o wypłatę stypendium sportowego 400,00/m-c 01.03.2016-31.12.2016
74 Umowa zlec. SOA.2150.2.2016 10.02.2016 Jachman Urszula Czynności w ramach prac Społecznej Komisji Mieszkaniowej 15,00 za rozpat.wniosek 10.02.2016-31.12.2016
75 Umowa zlec. SOA.2150.3.2016 10.02.2016 Deja Halina Czynności w ramach prac Społecznej Komisji Mieszkaniowej 15,00 za rozpat.wniosek 10.02.2016-31.12.2016
76 Umowa zlec. SOA.2150.4.2016 10.02.2016 Zblewska Katrzyna Czynności w ramach prac Społecznej Komisji Mieszkaniowej 15,00 za rozpat.wniosek 10.02.2016-31.12.2016
77 INFO Umowa nr 145 05.01.2016 Technika Service Gibała Henryk Sierakowice Asysta techniczna programów do obsługi Urzędu Stanu Cywilnego 3690,00 01.01.2016-31.12.2016
78 Umowa Nr SOKS.426.2.2016 25.02.2016 "Uzdrowisko" Ustka Sp. z o.o. Udostępnienie kompleksu basenowego przy ul. Wczasowej 4 40.000,00 20.01.2016-31.12.2016
79 Umowa IKiOŚ.08.2016 17.02.2016 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Słupsk Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta Ustka

1300/za psa

600/za kota

26.02.2016 do 30 czerwca 2016 r.
80 Umowa IKiOŚ.09.2016 18.02.2016 Instytut Badawczy Dróg i Mostów Warszawa Ekspertyza techn. obiektu mostowego w Porcie Ustka-Kładka ruchoma  przeznaczona do ruchu pieszego. 9963,00 do 02.03.2016 r.
81 Umowa IKiOŚ.10.2016 17.02.2016 PW EGIDA Sp. z o.o. Włynkówko Bieżące remonty nawierzchni ulic na terenie miasta Ustka w 2016 roku 528,90/1tona masy bitum. do 31.12.2016 r.
82 Umowa IKiOŚ.11.2016 26.02.2016 Zakład Usług Inżynierskich TRAFIC Słupsk

Wykonanie modernizacji balustrady mostowej na wiadukcie drogowym na ul.Zubrzyckiego w Ustce

14650,52 14 dni od podpis. umowy
83 Porozumienie PUP.IS.4216-3/2016 05.03.2016 Powiat Słupski-Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

Organizacja Prac Społecznie Użytecznych w ramach Programu Aktywizacji i Integracji

2592,00 07.03.2016-06.05.2016
84 Umowa PR.272.12.2016 08.03.2016 MR Records Rybnik

Dofinansowanie nagrania płyty-zamieszczenie na okładkach płyt elementów promocyjnych

5350,00 do 30 maja 2016
85 Umowa GN.272.5.2016 02.03.2016 Zakład Usług Inwestycyjnych Słupsk

Wykon. inwentrayzacji techn. budynu mieszkal. w Ustce przy ul. Żermoskiego 6

600,00 14 dni od podpis. umowy
86 Umowa PR.272.9.2016 22.02.2016 Mango Trans Front Poznań

Wykon. koncertu zespołu Strachy na Lachy

15000,00 15.08.2016
87 Umowa-zlecenie OC 1/2016 28.02.2016 Janiak Jerzy

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu OC dla grupy osób pracowników UM Ustka

550,00 17.03.2016
88 Umowa PR.272.11.2016 11.03.2016 Ustecka Orkiestra Dęta Ustka

Promocja miasta Ustka poprzez koncerty

10000,00 do 31.12.2016
89 Umowa PR.272.13.2016 11.03.2016 Baltic Star Żelazo

Wykon. koncertu muzycznego zespołów Mechanicy Szanty i Flash Creep

11000,00 15.07.2016
90 Umowa PR.272.14.2016 15.03.2016 Media Nord Gdynia

Dostawa matriałów promocyjnych dla GMU w 2016

18105,60 6-8.04 i 25-27.04.16
91 Umowa zlecenie RIE.2.2016 15.03.2016 Sikora Katarzyna

Przeprowadz. spotkania informacyjnego z mieszkańcami miasta Ustka-program Czyste powietrze Pomorza

1476,00 15.03.2016
92 Umowa zlecenie PR.272.10.2916 18.03.2016 Rutkowski Maciej

Promocja miasta Ustka w sezonie sportowym 2016 (zawody Pucharu Świata PWA,Pucharu Europy,Mistrzstwa Polski)

12000,00 do 31.12.2016
93 Umowa 14.03.2016 Powiat Słupski

Dotacja celowa-organizacja XIII Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich

7000,00 do 20.05.2016
94 Umowa IKiOŚ.13.2016 14.03.2016 PW AKMA Zaleskie

Wynajem pojazdów transportowych i przemysłowych

18296,25 do 31.12.2016
95 Umowa IKiOŚ.14.2016 24.03.2016 AG LOGISTIC Słupsk

Opracowanie dokumentacji budowy kontenerowej bazy ratowników WOPR

3690,00 6 tyg. od podpisania umowy
96 Umowa IKiOŚ.15.2016 18.03.2016 Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Gdańsk

Program zapobiegania bezdomności zwierząt

5000,00 do 23.12.2016
97 Umowa IKiOŚ.16.2016 14.03.2016 ZUP SKWER Grabno

Wynajem pojazdów transportowych i przemysłowych/koparko-ładowarka/

41820,00 do 31.12.2016
98 Umowa IKiOŚ.17.2016 14.03.2016 ZUP SKWER Grabno

Wynajem pojazdów transportowych i przemysłowych/ciągnik z przyczepą/

46125,00 do 31.12.2016
99 Umowa IKiOŚ.18.2016 23.03.2016 Zakład Gospodarki Komunalnej w Ustce

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Gminy Miasto Ustka w 2016 roku

2263680,00 01.04.2016-31.12.2016
100 Umowa zlecenie SOA.2150.5.2016 04.04.2016 Andrzej Kuczun Ustka

Wdrożenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

4700,00 /m-c 05.04.2016-30.06.2016
101 Umowa SOKS.8141.14.2016 22.03.2016 Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Ręcznej Szczypiorniak Ustka

Dotacja na zad. publ.-Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami,propagowanie zdrowego stylu życia.

30000,00 do 31.12.2016
102 Umowa SOKS.8141.15.2016 22.03.2016 Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka

Dotacja na zad. publ.-Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami,propagowanie zdrowego stylu życia.

14000,00 do 31.12.2016
103 Umowa SOKS.8141.16.2016 22.03.2016 Lekkoatletyczny Klub Sportowy JANTAR Ustka

Dotacja na zad. publ.-Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami,propagowanie zdrowego stylu życia.

25000,00 do 31.12.2016
104 Umowa SOKS.8141.17.2016 22.03.2016 Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe USTKA

Dotacja na zad. publ.-Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami,propagowanie zdrowego stylu życia.

10000,00 do 31.12.2016
105 Umowa SOKS.8141.18.2016 + aneks z 20.09.2016 22.03.2016 Ustecki Szkolny Związek Sportowy

Dotacja na zad. publ.-Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami,propagowanie zdrowego stylu życia.

33010,00 do 31.12.2016
106 Umowa PR.272.17.2016 08.04.2016 J.K.P.ProSound Koszalin

Zapewnienie nagłosnienia i oświetlenia scenicznego wraz z obsługą podczas imprez

17361,45 03.05.16-03.12.16
107 Umowa zlecenie PR.272.16.2016 07.04.2016 Madejski Jarosław

Zorganizowanie występu muzycznego podczas uroczystości Ambasador Ustki 2016

1200,00 16.04.2016
108 Umowa IKiOŚ.19.2016 31.03.2016 INVESTIM SA W-wa

Dostawa ławek- 62 szt, betonowych śmietniczek z daszkami wraz z metalowymi wkładami-32 szt

48294,72 do 22.04.2016
109 Umowa IKiOŚ.20.2016 07.04.2016 AMW Biuro Projektów Słupsk

Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy ul. Słowiańskiej, Mickiewicza i Kilińskiego w Ustce

143196,60 15 tyg. od podpisania umowy
110 Umowa o dzieło PR.272.18.2016 18.04.2016 Klupś Sławomir

Zorganizowanie występu muzycznego podczas Festiwalu Szanty na fali

4500,00 16.07.2016
111 Umowa SOKS.524.MD1.E.2016 22.04.2016 Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ustce

Dotacja na zad.publ.-Spartakiada Uniwersytetów Trzeciego Wieku o Puchar Dwumiasta

2000,00 do 31.05.2016
112 Umowa SOA.272.13.2016 30.03.2016 TUW Biuro Regionalne w Koszalinie

Ubezpieczenie mienia wraz z jednostkami organizacyjnymi

  01.04.2016-31.03.2017
113 Umowa IKiOŚ.26.2016 19.04.2016 Instytut Badawczy Dróg i Mostów W-wa

Wykonanie ekspertyzy obiektu mostowego-wiaduktu kolejowego ul. Zubrzyckiego w Ustce

28905,00 60 dni od daty podpis.umowy
114 Umowa MK/BIP/68/2016 12.04.2016 MADKOM SA Gdynia

Umowa na korzystanie i utrzymanie bazy danych BIP oraz oprogramowania SIDAS BIP

2472,30 13.04.16-13.04.2017
             
115 Umowa MK/EZD/69/2016 12.04.2016 MADKOM SA Gdynia

Umowa na modernizację i konserwację Sytemu SIDAS EZD

10736,47 13.04.16-13.04.2017
116 Umowa 12.04.2016 MADKOM SA Gdynia

Umowa dostępu do danych i powierzenia przetwarzania danych oraz zdalnego dostępu serwisowego

   
117 Umowa MK/BR/09/2016 12.04.2016 MADKOM SA Gdynia

Umowa na dzierżawę systemu SIDAS Broker

3290,25 13.04.16-13.04.2017
118 Umowa Nr 110/2016/I 11.03.2016 INTER ARENA Ustka

Usługi internetowe-lampa miejska na Promenadzie Nadmorskiej

abonament 70,00/m-c 01.03.2016-28.02.2017
119 Umowa Nr 121/2016/I 21.03.2016 INTER ARENA Ustka

Usługi internetowe-ławeczka Kwiatkowskiej na Promenadzie Nadmorskiej

abonament 70,00/m-c

15.03.2016-15.03.2017
120 Umowa INFO.3.2016 18.03.2016 Witkac sp. z o.o. Słupsk

Korzystanie z sysytemu do obsługi Budżetu Obywatelskiego 2017

2.829,00 21.03.2016-21.03.2017
121 Porozumienie Nr 1.OC.2016 14.03.2016 Komenda Miejska Policji Słupsk

Dofin. zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego

24.900,00 01.06.2016-30.09.2016
122 Umowa IKIOŚ.24.2016 14.04.2016 TERRA Zielona Góra

Dostawa kaskadowych konstrukcji kwiatowych  8 szt.

29.243,00 do 30.04.2016
123 Umowa GP/1/2016 28.04.2016 PPR DOM Starogard Gd.

opracowanie mpzp Ustka Rozwojowa C

9.840,00 do 30.04.2016
124 Umowa GP/5/2016 28.04.2016 Autorska Pracownia Projektowa FORUM Słupsk

opracowanie mpzp Ustka Łacha A

8.610,00 do 31.10.2016
125 Umowa GP/2/2016 28.04.2016 Pracownia Studiów Architektonicznych i Planowania ATA Elbląg

opracowanie mpzp Ustka Centrum 4C

6.025,77 do 31.10.2016
126 Umowa GP/4/2016 28.04.2016 Pracownia Studiów Architektonicznych i Planowania ATA Elbląg

opracowanie mpzp Ustka Uroczysko A

10.947,55 do 30.04.2017
127 Umowa GP/3/2016 28.04.2016 Pracownia Studiów Architektonicznych i Planowania ATA Elbląg

opracowanie mpzp Ustka Centrum 1 B

6.025,77 do 31.10.2016
128 Umowa PR.272.24.2016 28.04.2016 SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND W-wa

organizacja koncertu muzycznego G. Hyżego

22.140,00 14.08.2016
129 Umowa PR.272.15.2016 05.04.2016 Agencja Artystyczna BananaArt.pl Sosnowiec

organizacja koncertu muzycznego zespołu Banana Boat

5.000,00 16.07.2016
130 Umowa PR.272.23.2016 26.04.2016 ZINK SERWIS Andrychów

Prezentacja mateariału wideo w Polsat News i Polsat News 2

11.070,00 01-15.05.2016
131 Umowa PR.272.21.2016 26.04.2016 GRUPA PSO  Częstochowa

Pokazowe usługi pirotechniczne

18.450,00

02.07.2016

132 Umowa PR.272.20.2016 26.04.2016 Surex Firma Legionów

Pokazowe usługi pirotechniczne

18.450,00

01.07.2016

133 Umowa Nr 176/2016/I 20.05.2016 INTERARENA Ustka

Świadczenie usług internetowych

70,00 m-c

16.05.2016-16.05.2018

134 Umowa GP/6/2016 23.05.2016 Pracownia Projektowo-Realizac. Efekt Ustka

Opracowanie usytouwania obiektów małej architekrury

12.000,00

do 30.10.2016

135 Umowa IKIOŚ.33.2016 13.05.2016 Z-d Usług Transportowo-Asenizacyjnych Kobylnica

Usługi czyszczenia i remontu kanalizacji deszczowej na terenie GMU w 2016 r.

149.086,10

do 31.12.2016

136 Umowa IKIOŚ.21.2016 04.04.2016 ZRD FRSAGRES Kobylnica

Wynajem równiarki i walca drogowego

33.886,50

do 31.12.2016

137 Umowa 20068881 PR.272.19.2016 22.04.2016 STROER Media Sp. z o.o. Warszawa

Kampania Reklamowa

47.999,52

01.05-31.05.2016

138 Umowa PR.272.19.2016 26.04.2016 FH GROM Częstochowa

Pokazowe usługi pirotechniczne

18.450,00

01.07.2016

139 Umowa.PR.272.29.2016 24.05.2016 MediaNet-TV Production Kraków

Wyprodukowanie o letnich atrakcjach turystycznych Miasta Ustka pt."Turystyczna jazda" wraz z emisją w TVP Kraków i TVP Regionalna

10.086,00

27-28.05.2016

140 Umowa SOKS.19.8141.2016 24.05.2016 MOPS Ustka

Przekaz. środ. fin. na opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych MIasta Ustka

6.000,00

60 dni od daty podpisania umowy

141 Umowa PR.272.26.2016 20.05.2016 PORT-FILM Włodzimierzów

Organizacj- KINO NA LEŻAKACH

1.845,00

10.07 i 13.06.2016

142 Umowa IKIOŚ.29.2016 26.04.2016 TERRA Zielona Góra

Dostawa kaskadowych konstrukcji kwietnikowych wiszących 30 szt.

23.759,30

do 25.05.2016

143  Umowa IKIOŚ.31.2016 + aneks Nr 1 z 07.06.2016; aneks Nr 2 z 04.08.16  04.05.2016  MANUFAKTURA Szczecin Opracowanie dokumentacji budowy boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Ustce 58.179,00  do 15.11.2016
144 Umowa INFO.4.2016 31.05.2016 LOGONET Sp. z o.o. Bydgoszcz Wykonanie Usteckiego Kalendarza Wydarzeń na stronie internetowej Miasta Ustka 4.495,65 do 20.06.2016
145 Umowa PR.272.32.2016 06.06.2016 Agencja Marketingowo-Reklamowa LIDER Elbląg Przeprowadzenie imprezy Lato z Bursztynową Miss Polski 10.000,00 20.08.2016
146 Umowa IKiOS.25.2016 14.04.2016 EL-KO Ustka Serwisowanie fontann 30.000,00 do 30.10.2016
147 Umowa PR.272.22.2016 26.04.2016 Przedsiębiorstwo Wielobr.TRIPLEX Wrocław Pokazowe usługi pirotechniczne 18.450,00 02.07.2016
148 Umowa PR.272.28.2016 25.05.2016 BUS-MED Ustka Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej 1.500,00 01 i 02.07.2016
149 Umowa PR.272.25.2016 28.04.2016 TVN Media W-wa Sponsorowanie emisji audycji Prognozy Pogody 23.985,00 04.-18.05.2016
150 Umowa IKiOŚ.34.2016 25.05.2016 Przedsięb.Budowy Segmentów Płock Budowa Kontenerowej bazy ratowników WOPR 511.680,00 do 15.06.2016
151 Umowa IKiOŚ.35.2016 30.05.2016 AG LOGISTIC Słupsk Nadzór inwestorski przy budowie kontenerowej bazy ratowników WOPR 3.690,00 do 15.06.2016
152 Umowa zlecenie RIE.5.2016 14.06.2016 Czerczak Renata Ustka Przewodnictwo turystyczne po Ustce w jęz.angielskim 246,00 16.06.2016
153 Umowa o dzieło PR.272.30.2016 02.06.2016 Bogdziewicz Jacek Gdańsk Koncert zespołu Golden Life 9.890,11 01.07.2016
154 Umowa o dzieło PR.272.35.2016 22.06.2016 Grabarczyk Artur Organizacja Koncertu zespołu Parafraza 3.300,00 02.07.2016
155 Umowa PR.272.33.2016 08.06.2016 Art. Production Bydgoszcz Usługa nagłośnienia i oświetlenia podczas imprez 35.756,10 1-2.07.2016
156 Umowa PR.272.27.2016 20.05.2016 Media Impact Polska W-wa Realizacja kampanii promocyjnej 12.300,00 23.05.-29.05.2016
157 Umowa PR.272.31.2016 02.06.2016 COBRA VERDE STUDIO W-wa Organizacja Koncertu zespołu Róże Europy 11.070,00 02.07.2016
158 Umowa zlecenie PR.272.37.2016 30.06.2016 Wasilewski Mieczysław Ustka zabezpieczenie i nadzór elektryczny imprez 5.500,00 01.07.-31.08.2016
159 Umowa PR.272.36.2016 28.06.2016 AG Media Słupsk Obsługa konferansjerska imprezy 20.000,00 09.07.2016
160 Umowa licencyjna 23.06.2016 Stowarzyszenie Autrów ZAIKS W-wa Udzielenie licencji na jednorazowe publiczne wykonanie w ramach imprezy Dni Morza 300,00 25.06.2016
161 Umowa IKiOŚ.39.2016 07.07.2016 ALTARO Sp. s.c. Dabrowa Górnicza Dostawa wyposażenia bazy kontenerowej ratowników WOPR 9206,55 11.07.2016
162 Umowa IKiOŚ.27.2016 18.04.2016 Z-d Utrzymania Dróg i Transportu Słupsk Odnowienie i wykonanie nowego oznakowania poziomego ulic 29446,20 25.04.-25.09.2016
163 Umowa IKiOŚ.32.2016 10.05.2016 INVESTIM SA Warszawa Dostawa wraz z montażem daszków na pojemniki betonowe 19987,50 do 03.06.2016
164 Umowa IKiOŚ.36.2016 08.06.2016 HERKULES Chrzanów Budowa siłowni plenerowej ul. Koscielniaka-Wilcza w Ustce 41057,40 40 dni od podpisania umowy
165 Umowa IKiOŚ.37.2016 13.06.2016 Pracownia Projektowa MOST Wargowo/Poznań Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy pd obejścia(obwodnicy) Miasta Ustka 589170,00 do 30.09.2017
166 Umowa IKiOŚ.40.2016 + aneks Nr 1 z 24.10.2016 30.06.2016 O-Projekt Dębnica Kaszubska Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy ulicy Makowej, Irysowej, Narcyzowej i Akacjowej w Ustce 61000,00 do 15.12.2016
167 Umowa IKiOŚ.49.2016 24.06.2016 PGH LECH-POL Darłowo Dostawa 300 ton mieszanki optymalnej kruszywa frakcji 29151,00 do 30.12.2016
168 Umowa SOA.272.16.2016 22.06.2016 Grupa METALCRAFT Kalisz Wykonanie i dostawa 13 szt. urn wyborczych 8373,84 30 dni od podpisania umowy
169 Umowa PR.272.39.2016 30.06.2016 FLAUTA Goręczyno Organizacja imprezy Wakacje z drobiowym smakiem 2460,00 30.07.2016
170 Umowa SOKS.20.8140.2016 04.07.2016 EN-TOUR Ustka Zorganizowanie i  przeprowadzenie trzech wycieczek plenerowych dla uczstników półkolonii letnich w CPD Ustka 4200,00 22.07.-12.08.2016
171 Umowa IKiOŚ.53.2016 15.07.2016 OGRODY S.C. Bierkowo Wycinka, pielęgncja oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta Ustka 117968,40 do 19.12.2016
172 Umowa IKiOŚ.51.2016 21.07.2016 Pracownie Iżynierskie SOCHA Bydgoszcz Wykonanie dokumentacji budowy trasy rowerowej na terenie miasta Ustka-Pomorskie Trasy Rowerowe 179272,50 do 30.11.2016
173 Umowa 253/2016/I 28.07.2017 InterArena Ustka Świadczenie usług internetowych Kładka-Bulwar Portowy 199,00 m-c 14.07.2016-13.07.2018 r.
174 Umowa RPI-IV/7134/29/2016 25.04.2016 Powiat Słupski Pomoc finansowa na przebudowę drogi powitowej nr1197G ul. Wróblewskiego w Ustce 75000,00 7 dni od dostarczenia faktury z protokołem odbioru robót
175 Umowa IKiOŚ.50.2016 13.07.2016 ALUCAR Dębnica Kaszubska Wykonanie i mantaż tablic ostrzegawczych na ostrogach 23000,00 7 dni od dnia podpisania
176 Umowa IKiOŚ.47.2016 12.07.2016 Cities Lighting Consultants Warszawa Opracowanie aktualizacji audytu energtycznego i dokumentacji sieci oświetleniowej na terenie miasta Ustka 3444,00 do 16.08.2016
177 Umowa IKiOŚ.54.2016 07.07.2016 DECOR LIGHT Bielsko-Biała Dostawa elementów iluminzcji świetlnych 49200,00 2 tyg. od podpisania umowy
178 Umowa PR.272.41.2016 03.08.2016 Fundacja INDYGO Słupsk Organizacja imprezy Dożynki Rybne-Święto Ustki 2016-oprawa artystyczna 17920,00 14-15.08.2016
179 Umowa PR.272.43.2016 04.08.2016 PTHU RIWIERA CATERING Słupsk Organizacja imprezy Dozynki Rybne-Święto Ustki 2016-przygotow. stoika Rybactwo i Morze 32000,00 14-15.08.2016
180 Umowa INFO.6.2016 09.082016 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. W-wa Sprzedaż licencji modułu iGeoPlan 14760,00 do 30.09.2017
181 Umowa zlecenie IKiOŚ.2150.45.2016 05.07.2016 Kuczun Andrzej Wdrożenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 4010,00 06.07.-05.08.2016
182 Umowa zlecenie RIE/6/2016 22.07.2016 Panasiuk-Siwik Anna Tłumaczenie korespondencji i rozmów delegacji słuzbowych- jęz.  niemiecki 2000,00 01.08.-31.08.2016
183 Umowa o dzieło PR.272.42.2016 04.08.2016 Mazur Andrzej Wykonanie drewnianych tablic pamiątkowych Dozynki Rybne 1100,00 do 11 .08.2016
184

Umowa o dzieło PR.272.47.2016

08.08.2016 Wiewiórska Wanda Wykonanie pokazu naprawy sieci rybackich 1000,00 14-15.08.2016
185

Umowa zlecenie RIE/8/2016

10.08.2016 Dylewska Janina Tłumaczenie korespondencji i rozmów delegacji słuzbowych- jęz.  rosyjski 2000,00 13-15.08.2016
186

Umowa o dzieło PR.272.44.2016

05.08.2016 Dzięcielewski Marcin

Przygotowanie i wykonanie koncertu zespołu

Majestc

4500,00 15.08.2016
187

Umowa INFO.5.2016

28.07.2016 LOGONET Sp. z o.o. Bydgoszcz

Wykonanie panelu nieruchomości na stronie internetowej Miasta Ustka

2999,97 do 10.08.2016
188

Umowa IKiOŚ.52.2016

19.07.2016 ZUT-Asenizac. Kobylnica

Remont przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Pomorskiej w Ustce

28577,83 do 31.07.2016
189

Umowa SOA.2151.6.2016 + aneks Nr 1 z 29.11.2016

03.08.2016 Zakład Usług Archiwalnych Słupsk

Uporządkowanie archiwum  UM

8500,00 do 01.12.2016
190

Umowa PR.272.34/II.2016

23.06.2016 TVN Media Warszawa

Umowa o lokowanie produktu turystycznego

12300,00 06 i 07.08.2016
191

Umowa PR.272.40.2016

03.08.2016 Media Nord Gdynia

Dostawa materiałów promocyjnych-Dożynki Rybne

10430,00 10-12.08.2016
192

Umowa o dzieło PR.272.48.2016

17.08.2016 Grabarczyk Artur

Organizcaja występu muzyczny Zespołu Parafraza

5500,00 19.08.2016
193

Umowa SOKS.5.SS.2016

08.08.2016 Wrzachol Piotr

Stypendium w dz. naukl

200,-/m-c 01.10.2016-30.09.2017
194

Umowa SOKS.3.SS.2016

08.08.2016 Walicka Karolina

Stypendium w dz. naukl

200,-/m-c 01.10.2016-30.09.2017
195

Umowa SOKS.1.SS.2016

08.08.2016 Synak Jagoda

Stypendium w dz. naukl

200,-/m-c 01.10.2016-30.09.2017
196

Umowa SOKS.4.SS.2016

08.08.2016 Sulewski Krzysztof

Stypendium w dz. nauki

200,-/m-c 01.10.2016-30.09.2017
197

Umowa SOKS.2.SS.2016

08.08.2016 Kobuszewski Konrad

Stypendium w dz. nauki

200,-/m-c 01.10.2016-30.09.2017
198

Umowa SOKS.2.SU.2016

08.08.2016 Sapowicz Kamil

Stypendium w dz. nauki

200,-/m-c 01.09.2016-31.08.2017
199

Umowa SOKS.3.SU.2016

08.08.2016 Rodziewicz Daria

Stypendium w dz. nauki

200,-/m-c 01.09.2016-31.08.2017
200

Umowa SOKS.1.SU.2016

08.08.2016 Jendrzejczak Konrad

Stypendium w dz. nauki

200,-/m-c 01.09.2016-31.08.2017
201

Umowa zlecenie PR.272.16.2016

10.08.2016 Rak Piotr

przygotowanie i zabezpieczenie urządzeń-skrzynek "Mystery"

1780,00 16.08.-31.12.2016
202

Umowa PR.45.2016

10.08.2016 Agencja Koncertowo-Wydawnicza MOKRE BUTY

Organizacja koncertu Zespołu Happysad

33000,00 26.08.2016
203

Umowa INFO.6.2016

09.08.2016 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. W-wa

Sytem Zagospodarowania Przestrzennego GMU

nadzór autorski

14760,00

3690,-

do 30.09.2017

od 01.10.2017

204

Umowa SOKS.524.MD2.S.2016

19.08.2016 Ustecki Szkolny Związek Sportowy

dotacja na zad. publ."Mały Olimpijczyk"

6950,00

19.09.-16.12.2016

205

Umowa SOKS.524.MD2.S.2016

19.08.2016 Ustecki Szkolny Związek Sportowy

dotacja na zad. publ. "Zdobywanie odznak sprawności fizycznej USZS"

7800,00

19.09.-16.12.2016

206

Umowa GP.7.2016

29.08.2016 Biuro Usług Proekologicznych EKOMETRIA Gdańsk

Wykon. badań powietrza,złóż borowin, złóż solanek, hałasu i pól elektromagnetycznych dla miasta Ustka

457560,00

do 01.09.2018 r.

207

Umowa GP/8/2016

01.09.2016 Pracownia Usług Geodezyjnych GEOMETRA Ustka

Obliczenie terenów zieleni strefy uzdrowiskowej A w Ustce

4920,20

do 16.09.2016

208

Umowa PUP.IS.4232-85/2016

30.08.2016 Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

Zorganizowanie prac interwencyjnych - 2 os.

refund. 825,00/os

01.09.2016-28.02.2017

209

Umowa SOKS.8140.45.2016

26.08.2016 Kowalczyk Mateusz

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych

2520,00

01.09.2016-31.12.2016

210

Umowa SOKS.8140.46.2016

26.08.2016 Lewandowski Andrzej

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych

2730,00

01.09.2016-31.12.2016

211

Umowa SOKS.8140.48.2016

26.08.2016 Malinowski  Jan

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych

2730,00

01.09.2016-31.12.2016

212 Umowa SOKS.8140.39.2016 26.08.2016 Raniszewski Edmund Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych 1237,50 01.09.2016-30.12.2016
213 Umowa SOKS.8140.50.2016 26.08.2016 Szwakiel Piotr Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych 2415,50 01.09.2016-30.12.2016
214 Umowa SOKS.8140.43.2016 26.08.2016 Cejrowski Piotr Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych 2730,00 01.09.2016-31.12.2016
215 Umowa SOKS.8140.44.2016 26.08.2016 Dolata Andrzej Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych 2730,00 01.09.2016-31-12.2016
216 Umowa SOKS.8140.47.2016 26.08.2016 Łukasik Radosław Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych 2730,00 01.09.2016-31.12.2016
217 Umowa SOKS.8140.49.2016 26.08.2016 Malinowski Grzegorz Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych 2730,00 01.09.2016-31.12.2016
218 Umowa SOKS.8140.42.2016 26.08.2016 Margol Zbigniew Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych 2730,00 01.09.2016-31.12.2016
219 Umowa SOKS.8140.41.2016 26.08.2016 Piszko Piotr Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych 2730,00 01.09.2016-31.12.2016
220 Umowa SOKS.8140.40.2016 26.08.2016 Rzeszutko Janusz Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych 2520,00 01.09.2016-30.12.2016
221 Porozumienie Mr 2/PN/2016 07.09.2016 Gmina Słupsk Partycypacja w kosztach wychow. przedszkolnego z terenu Miasta Ustka 734,98/dziecko 01.09.2016-31.12.2016
222 Umowa zlecenie Nr OC-2/2016 21.09.2016 Janiak Jerzy Szkolenie OC dla pracowników UM 550,00 26.09.2016
223 Umowa RIE/9/2016 26.08.2016 Firma MPPARTNERS s.c. Dębnica Kaszubska Studium wykonalności projektu Rozwój terenóe zieleni w mieście Ustka 23985,00 do 26.09.2016
224 Umowa INFO/7/2016 07.09.2016 Firma DKS Sp. z o.o.  Kowale Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego 13990,02 do 30.09.2016 r.
225 Aneks do Umowy GI-/00029000718 21.09.2016 Polkomtel SA W-wa Usługi telekom. dla nr 697014257 abon.91,02 24 m-ce
226 Umowa Nr 294/2016/I 22.09.2016 InterArena Ustka Internet 999,00/m-c 01.10.2016-30.09.2017
227 Umowa Nr SOA.272.17.2016 14.09.2016 SOLIBUD PBHU Wodnica Remont sali konferencyjnej UM 18590,71 30.09.-17.10.2016
228 Umowa Nr SOA.272.18.2016 15.09.2016 AG Logistic Słupsk Nadzór inwestorski nad remontem sali UM 861,00 30.09.-17.10.2016
229 Umowa Nr RIE 4/2016 plus Aneks z 26.08.2016 29.04.2016 RessPublic Sp. z o o  W-wa Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ustka na lata 2016-2022 44034,00 do 05.09.2016; zm. terminu do 30.11.2016
230  Umowa Nr RIE 10/2016  05.09.2016 Grupa Audytorska CONSILIUM Szczecin Weryfikacja i zatwierdzenie sprawozdania okresowego projektu Proces Przygotow.aktualizacji Programu Rewitalizacji dla GMU 1537,50 do 08.09.2016
231 Umowa IKiOŚ/65/2016 26.08.2016 PBH F.Maziarz i A.Nadolna Ustka Dostawa art. tech.budowlanych,narzędzi oraz ubrań roboczych 30000,00 do 31.12.2016
232 Umowa Nr IKiOŚ.68.2016 08.09.2016 ZUI TRAFIC Słupsk Przeprowadznie pomiaru ruchu drogowego 15867,00 21 i 22.09.2016
233  Umowa Nr IKiOŚ.63.2016 08.09.2016  Krężel Sp. z o.o. Kobylnica Zagospodarowanie terenu parku leśnego u zbiegu ulic Wilczej i Kościelniaka w Ustce wramach Projektu Ochrona,rewaloryzacja i zabezpiecz. obszarów cennych przyrodniczo. 345631,72  do 18.05.2017
234 Umowa Nr IKiOŚ.61.2016 05.09.2016 Doradztwo Inwestycyjne Rożental Wykonanie dokumentacji oraz budowa infrastruktury w ramach zagospodarowania terenu wzdłuż plaży wschodniej wraz z połączeniem z drogą Wczasową 10209000,0  do 18.05.2017
235 Umowa Nr IKiOŚ.60.2016 + aneks Nr 1 z 30.09.2016 09.09.2016 Firma Budowlano-Drogowa PRASBET Grudziądz Wykonanie dokumentacji oraz budowa infrastruktury w ramach zagospodarowania terenu przy stawku Jeziorku Seekenmore 330870,00 do 15.06.2017
236 Umowa Nr IKiOŚ.62.2016 05.09.2016 Doradztwo Inwestycyjne Rożental Wykonanie dokumentacji oraz budowa infrastruktury w ramach zagospodarowania terenu lasku przy trakcie Solidarności w Ustce 307500,00 do 18.05.2017
237 Umowa Nr IKiOŚ.59.2016 + aneks Nr 1 z 30.09.2016 09.09.2016 Firma Budowlano-Drogowa PRASBET Grudziądz Wykonanie dokumentacji oraz budowa infrastruktury w ramach zagospodarowania terenu leśnego w rejonie Rybackiej i Wczasowej 1044270,00 do 18.05.2018
238 Umowa Nr IKiOŚ.64.2016 08.09.2016  Krężel Sp. z o.o. Kobylnica Wykonanie dokumentacji na przebudowę dojść do plaży zachodniej zlokalizowanych w sąsiedztwie wydm. 647579,23 do 18.05.2017
239 Umowa Nr IKiOŚ.58.2016 01.09.2016 ZU-H M. Dylewski Lipno Budowa kolektora kanalizacji deszczowej ul. Żeglarzy w Ustce 666711,99 do 01.11.2016
240 Umowa Nr IKiOŚ.71.2016 15.09.2016 AG Logistic Słupsk Nadzór inwestorski przy budowie ul. 11 Listopada w Ustce 5904,00 do 15.11.2016
241 Umowa Nr IKIOŚ.67.2016 08.09.2016 KRĘŻEL Kobylnica Budowa ul. 11 Listopada w Ustce 841685,62 do 01.11.2016
242 Umowa Nr IKiOŚ.56.2016 + aneks Nr 1 z 28.09.2016 14.09.2016 STUDIUM Sp. z o o Warszawa Wykon. dokumentacji budowy Lokalnego Węzła Integracyjnego w Ustce 785973,08 09.2017
243 Umowa Nr IKiOŚ.55.2016 29.07.2016 Termo Projekt Dębnica Kaszubska Wykon. dokumentacjiprojektowo-kosztorysowej stanicy kajakowej 30000,00 11.2018
244 Umowa Nr IKiOŚ.70.2016 12.09.2016 DECOE LIGHT Bielsko-Biała Dostawa iluminacji świetlnych 29704,50 30 dni od podpisania umowy
245 Umowa PR.272.49.2016 04.10.2016 MKS JANTAR Ustka Promocja miasta Ustka poprzez sport 15000,00 do 31.12.2016
246 Umowa Nr GP/9/2016 06.10.2016 TRAFIK s.c. Gdańsk Analiza pomiaru ruchu na terenia m. Ustka 24600,00 do 28.10.2016
247 Umowa RIE 17.10.2016 WFOŚiGW w Gdańsku Dotacja w ramach konkursu Czyste Powietrze POMORZA edycja 2016 15000,00 3 lata
248 Umowa Nr IKiOS.76.2016 26.10.2016 EL-KO Ustka Usługi elektryczne-konserwacja oświetlenia i urządzeń teletechnicznych na majątku GMU 19680,00 do 31.12.2016
249 Umowa Nr IKiOŚ.69.2016 16.09.2016 PPUH UNO Koszalin Nadzór inwestorki przy budowie kolektora kanalizacji deszczowej ul. Żeglarzy w Ustce 7134,00 wrzesień-listopad 2016
250 Umowa Nr IKiOŚ.57.2016 20.10.2016 Małe Formy Budowlane Gdynia Dostawa i montaż dwóch wiat przystankowych 15990,00 do 25.10.12016
251 Umowa nr IKiOŚ.73.2016 19.09.2016 ENERGY SOLUTION Warszawa Umowa w zakresie przygotowania wspólnego postępowania na dostawę energii elektrycznej w ramach Słupskiej Grupy Zakupowej 1845,00 30 dni od przekazania niezbędnych dokumentów
252 Umowa 1/FN/2016 27.10.2016 Przybyliński-Trening Doradztwo i Szkolenia Wrocław Usługa doradztwo podatkowego w zakresie przeprowadzenia centralizacji VAT 11808,00 do 27.03.2017
253 Umowa Nr 122/2016 04.11.2016 Centrum Kultury Gminy w Ustce Zasady wspólfinansowania kosztów eksploatacji lodowiska przy ul. Darłowskiej 3 w Ustce 50 % poniesionych  wydatków- dochody umowa na okres 3 lat/trzy sezony zimowe/
254 Umowa RIE 17.10.2016 Żuraw Urszula Ustka Dotacja w ramach konkursu Czyste powietrze Pomorza 6900,00 14 dni od otrzym środków z WFOŚiGW
255 Porozumienie 02.11.2016 Gmina Ustka Dowóz niepełnosprawnego ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku wg kalkulacji kosztów 01.09.2016-30.06.2017
256 Umowa IKiOŚ/80/2016 17.11.2016 Przychodnia Weterynaryjna Małych Zwierząt Ustka Zapewnienie całodobowej opieki zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowyc na terenie GMU 5000,00 do 31.12.2016
257 Umowa IKiOŚ.77.2016 10.11.2016 DECOR LIGHT Sp. z o.o. Bielsko Biała Dostawa elementów iluminacji świetlnych 29520,00 5 dni od podpisania umowy
258 Umowa SOKS 13.10.2016 SADAR Sp. C. Ustka Przygotowanie poczęstunku na urocztystość Jubileuszu 70-lecia Usteckiego Sportu 5400,00 18.11.2016
259 Porozumienie 24.11.2016 UTBS Ustka Wspólfinansowanie budowy placu zabaw przy ul. Kościelniaka i ul. Wilczej 35000,00 50% po dostarczeniu faktury za zabawki i montaż
260 Umowa IKiOŚ.82.2016 30.11.2016 Development Design Słupsk Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie ulic: Słowiańskiej, Mickiewicza i Kilińskiego 14593,95 grudzień 2016-czerwiec2017
261 Umowa IKiOŚ.83.2016 28.11.2016 KRĘŻEL Sp. z o.o. Kobylnica Budowa dróg gminnej ul. Akacjowej w Ustce 204099,83 do 28.12.2016
262 Umowa IKiOŚ.84.2016 28.11.2016 KRĘŻEL Sp. z o.o. Kobylnica Budowa dróg gminnej ul. Makowej w Ustce 191003,99 do 28.12.2016
263 Umowa IKiOŚ.85.2016 28.11.2016 KRĘŻEL Sp. z o.o. Kobylnica Budowa dróg gminnej ul. Narcyzowej w Ustce 152221,01 do 28.12.2016
264 Umowa IKiOŚ.86.2016 28.11.2016 KRĘŻEL Sp. z o.o. Kobylnica Budowa dróg gminnej ul. Irysowej w Ustce 218888,09 do 28.12.2016
265 Umowa IKiOŚ.87.2016 28.11.2016 PPUH UNO Koszalin Nadzór inwestorski przy budowie dróg-ulic na os. Kwiatowym w Ustce 7749,00 do 28.12.2016
266 Umowa IKiOŚ.66.2016 26.08.2016 PGH LECH-POL Darłowo Dostawa mieszanki kruszywa 29151,00 do 30.12.2016
267 Umowa PR.272.53.2016 28.11.2016 Galeria Winiarnia S.C. Ustka Przeprowadzenie Kiermaszu ulicznego z okazji Mikołajek 108,00 3-4.12.2016
268 Umowa PR.272.52.2016 23.11.2016 NOVA Agrncja Cateringowo Artystyczna Słupsk Organizacja Imprezy pn. Usteckie Mikołajki 2016 10650,00 3.12.2016
269 Umowa PR.272.50.2016 17.10.2016 Stowarzyszenie im. K.Komedy Promocja marki miasta Ustka w związku z organizacją Komeda Jazz Festiwal 5000,00 do 19.11.2016
270 Umowa IKiOŚ.78.2016 08.11.2016 EL-KO Ustka Dostawa choinek, montaż iluminacji oraz demontaż przystrojenia świątecznego miasta Ustka 150000,00 do 06.02.2017
271 Umowa zlecenie PR.272.51.2016 21.10.2016 Maruszewska Klaudia Promocja M.Ustka podczas zawodów sportowych 7020,00 do 31.12.2016
272 Umowa SOKS.8140.51.2016 09.11.2016 Jakub Graczyk PHU Ustka Prowadzenie profilaktycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 1260.00 02.11.2016-31.12.2016
273 Umowa IKiOŚ.81.2016 01.12.2016 Krężel Sp. z .o.o. Kobylnica Wykonanie wymiany gruntu do D21 29999,70 do 05.12.2016
274 Umowa IKiOŚ.95.2016 07.12.2016 ZUI Trafic Słupsk Dostawa słupów żeliwnych - 80 szt. 27638,10 do 30.12.2016
             
275 Umowa IKiOŚ.74 A.2016 11.10.2016 Kancelaria Radcy Prawnego Robert Krupa Słupsk Prowadzenie pomocy prawnej do próby ugodowej z HYDRO-NAVAL sp. z o.o. Słupsk 1230,00  
276 Umowa IKiOŚ.89.2016 05.12.2016 FIT PARK Toruń Dostwa i montaż urzadzeń siłowni plenerowej Ustka- zad. 2 17859,6 do 08.12.2016
277 Umowa IKiOŚ.90.2016 05.12.2016 FIT PARK Toruń Dostwa i montaż urzadzeń siłowni plenerowej Ustka- zad. 3 17662,8 do 08.12.2016
278 Umowa IKiOŚ.88.2016 05.12.2016 FIT PARK Toruń Dostwa i montaż urzadzeń siłowni plenerowej Ustka- zad. 1 25276,5 do 08.12.2016
279 Umowa IKiOŚ.75.2016 25.10.2016 ZU-P SKWER Grabno Wynajem koparko-ładowarki z operatorem 22140,00 do 31.12.2016
280 Umowa IKiOS.93.2016 07.12.2016 ZU-P SKWER Grabno Roboty rozbiórki budynków-altanek ul. Polna w Ustce 17220 15 dni od podpisania umowy
281 Porozumienie 14.12.2016 Miasto Słupsk Wspólfin. nauki religii grekokatolickiej 2377,12 01.09.2016-31.08.2017
282 Porozumienie 14.12.2016 Miasto Słupsk Wspólfin. nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie 1661,26 01.09.2016-31.08.2017
283 Porozumienie 14.12.2016 Miasto Słupsk Wspólfin. nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego 1055,83 01.09.2016-31.08.2017
284 Umowa PR.272.54.2016 14.12.2016 Agencja Cateringowo Artystyczna NOVA Słupsk Organizacja Imprezy Wystrzałowqy Sylwester 2016/2017 9166,00 31.12.2016
285 Umowa 4377/mp/2016 28.09.2016 LOGONET Bydgoszcz Świadczenie usług serwisu technicznego i usług hostingu strony internetowej miasta abonam.675,00netto od 01.10.2016 -24 m-ce
286 Umowa INFO.9.2016 07.12.2016 PHU GEO-SYSTEM Warszawa Nadzór autorski oprogramowania eGmina 3690,00 01.01.2017-31.12.2017
287 Umowa nr 145 INFO 07.12.2016 Technika Service Sierakowice Asysta techn.oprogramowania USC 3000,00netto 01.01.2017-31.12.2017
288 Umowa Nr INFO.10.2016 07.12.2016 WEBCAMERA MEDIA Kraków Świadzcenie usług streamingowych obrazu z kamer miasta abonam.900,00brutto 01.01.2017-31.12.2017
289 Umowa Nr INFO.8.2016 16.11.2016 AXENCE Sp. z o.o. Kraków Aktualizacja programu Axence nVision 4313,61 od 28.11.2016-12 m-cy
290 Umowa RIE 4/2016;Aneks z 26.08.16, Aneks Nr 2

29.04.2016

30.11.2016

RessPublic Warszawa Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustka 2016-2022 44034,00 do 05.09.2016; zm. harmonogr.prac do 06.12.2016
291 Umowa IKiOŚ.94.2016 07.12.2016 DECOR LIGHY Bielsko Biała Dostawa iluminacji świetlnych Ustka Wita- 2szt 9200,00 do 12.12.2016
292 Umowa IKiOŚ.98.2016 01.12.2016 DECOR LIGHY Bielsko Biała Dostawa iluminacji świetlnych -bombka 16728,00 do 12.12.2016
293 Umowa IKiOŚ.97.2016 13.12.2016 ZU-H M.Dylewski Lipno Przebudowa odwodnienia na Cmentarzu Komunalnym w Grabnie 246605,27 do 28.12.2016
294 Umowa SOA.272.23.2016 09.12.2016 RUCH SA Warszawa Dostawa dzienników, czasopism i wydawnictw 4356,54 02.01.2017-31.12.2017
295 Umowa SOA.272.22.2016 09.12.2016

Usługi Elektroinstalacyjne W.Perszewski Słupsk

 

Nadzór, konserwacja systemu alarmowego 8520,00 01.01.2017-31.12.2017
296 Umowa SOA.272.24.2016 09.12.2016

Z-d Konsultingowo-Szkoleniowy Ochrona Pracy Słupsk

Usługi bhp i p.poż 9298,80 02.01.2017-31.12.2017
297 Umowa ID nr 347093/G 16.12.2016

Poczta Polska SA Warszawa

Świadczenie usług pocztowych wg załączników  
298 Umowa SOA.272.26.2016 16.12.2016

LIBERY J.Kamiński Słupsk

Kompleksowe usługi sprzatania budynków UM i SM 81032,40 02.01.2017-31.12.2017
299
Umowa SOA.272.27.2016
27.12.2016

TELZAL Łączność i Sygnalizacja Słupsk

Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej centrali telefonicznejw UM 8265,60 01.01.2017-31.12.2017
300
Umowa IKiOŚ.96.2016
08.12.2016

O-Projekt Dębnica Kaszubska

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy trasy rowerowej na terenie miasta Ustka 29520,00 do 28.12.2016
301
Umowa IKIOŚ.99.2016
16.12.2016

PGH LECH-POL Darłowo

Dostwa mieszanki optymalnej kruszywa 300 ton 29151,00 do 30.12.2016
302
Umowa IKiOŚ.101.2016
17.11.2016

ZRD FRAGRES Kobylnica

Wynajem sprzętu-równiarki i walca drogowego 23370,00 do 31.12.2016
303
Umowa IKiOŚ.102.2016
21.12.2016

OGRODY s.c. Bierkowo

Dostawa  pionowych osłon na drzewa 29964,03 do 28.12.2016
304
Umowa IKiOŚ.103.2016
21.12.2016

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętemi Słupsk

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu GMU   01.01.2017 do 31.12.2017
305
Umowa IKiOŚ.105.2016
30.12.2016

Przychodnia Weterynaryjna Małych Zwierząt Ustka

Opieka weterynaryjna zwierzętom poszkodowanym w wypadkach grogowych n aternie GMU 49927,30 01.01.2017 do 31.12.2017
306
Umowa IKiOŚ.104.2016
22.12.2016

Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt  Gdańsk

Wdrożenie Programu zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez bezpłatne znakowanie psów i kotów 5000,00 01.01.2017 do 31.12.2017
307
Umowa IKiOŚ.8141.52.2016
30.12.2016

KPMZ.pl Rzeszów

Świadczenie usług prawnych i konsultacji w Punkcie VITA ACTIVA 984,00/m-c 01.01.2017 do 31.12.2017
308
Porozumienie Partnerskie
13.10.2016

Miasto Słupsk

Wspólfinansowanie Projektu Poprawa efektywności  systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupsk   lata 2014-2020
309
Umowa IKiOŚ.91.2016
06.12.2016 KRĘŻEL Sp. z o.o. Kobylnica Przebudowa ulic; Słowiańskiej, Mickiewicza i Kilińskiego w Ustce 2816293,28 do 31.05.2017
310
Umowa nr 2/FN/2016
22.12.2016 Ernst & Yong Doradztwo Podatkowe Warszawa Doradztwo podatkowe w zakresie rozliczeń podatku VAT 500,00 / m-c 01.01.2017-31.12.2017
311
Umowa nr 1/FN/2016
27.10.2016 Przybylińskui-Trening Doradztwo i Szkolenia Wrocław Doradztwo podatkowe w zakresie przeprowadzenie prac z centrlizacją rozliczeń VAT 9600,00 do 27.03.2017
312
Umowa  IKIOŚ.100.2016
21.12.2016 Kijewski-Instalacje Sanitarne Krępa Słupska Nadzór inwestorski przy przebudowei odwodnienia na Cmentarzu Komunalnym w Grabnie 2767,50  
313
Umowa IKiOŚ.30.2016
27.04.2016 Pracownia Projektowo-Realizac. EFEKT Ustka Oprac. dokumentacji budowy mieszkań socjalnych Darłowska, Wiejska i Kolorowa 111930,00 do 31.08.2017
314
Umowa  nr P/16/047350
20.10.2016 Energa-Operator SA Gdańsk Umowa o przyłączenie do sieci-kontener sanitarny dz. 966/1 765,00 do 14 m-cy
 

Liczba odwiedzin : 1723
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Teresa Gruszczyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Teresa Gruszczyńska
Czas wytworzenia: 2016-01-07 12:12:48
Czas publikacji: 2018-09-07 09:12:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak