Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja w sprawie uzupełnienia braków formalnych w konkursie w zakresie „ Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym patologiom społecznym ” pn. „ Animacja czasu wolnego z programami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży 2019 ”.

2019-03-13 07:48:18
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Miasta Ustka w 2019 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

2019-02-19 14:15:49
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku pn. „Animacja czasu wolnego z programami profilaktycznymi dla dzieci młodzieży.”

2019-02-13 10:49:42
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Miasta Ustka w 2019 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa

2019-02-08 12:49:30
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Miasta Ustka w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie pomocy społecznej

2019-02-06 14:45:57
Burmistrz Miasta Ustka ogłosił kolejne konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2019 r.

2019-01-15 10:45:39
Burmistrz Miasta Ustka ogłosił konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2019 roku

2018-12-27 13:38:38
Oferta Fundacji Moniki Pyrek na realizację zadania Kinder+Sport Alternatywne Lekcje WF

2018-08-31 14:32:39
Wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2018 roku w zakresie "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej"

2018-07-26 14:39:24
Ogłoszenie o drugim otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej"

2018-06-20 13:35:23