Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Oferta Fundacji Moniki Pyrek na realizację zadania Kinder+Sport Alternatywne Lekcje WF

2018-08-31 14:32:39
Wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2018 roku w zakresie "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej"

2018-07-26 14:39:24
Ogłoszenie o drugim otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej"

2018-06-20 13:35:23
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

2018-04-20 08:55:43
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

2018-03-21 12:32:20
Oferta Stowarzyszenia „Pomocy Bene-Vita” na realizację zadania publicznego pn. „Posiłek jako forma wsparcia osób dializowanych”.

2018-03-01 08:51:32
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Miasta Ustka w 2018 r. w zakresie "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym"

2018-01-11 15:19:30
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Miasta Ustka w 2018 r. w zakresie "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej", "Turystyki i krajoznawstwa", "Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym" oraz "Pomocy społecznej"

2018-01-11 14:29:41
Burmistrz Miasta Ustka ogłosił konkursy na realizację zadań publicznych w 2018 roku dla organizacji pozarządowych

2017-12-07 14:59:53
Wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej"

2017-09-15 16:31:20