Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLIX/428/2014 w sprawie zawarcia przez Gminę Miasto Ustka aneksu do umowy partnerskiej z Gminą Sztutowo, Gminą Krynica Morska, Gminą Stegna oraz Gminą Jantarniy Urban District.......

 
2014-08-04 15:42:17
Uchwała Nr XLIX/427/2014 w sprawie nadania nazwy rondu.

   Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 8.08.2014r. poz. 2734
2014-08-04 15:40:23
Uchwała Nr XLIX/426/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/248/2014 Rady Miasta Ustka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału miasta Ustka na stałe obwody głosowania.....

   Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 27.08.2014r. poz. 2878
2014-08-04 15:37:53
Uchwała Nr XLIX/425/2014 w sprawie zasad ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne....

   Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 8.08.2014r. poz. 2733
2014-08-04 15:35:26
Uchwała Nr XLIX/424/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/310/2013 Rady Miasta Ustka z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie okreslenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogow, psychologów.....

 
2014-08-04 15:33:06
Uchwała Nr XLIX/423/2014 w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim, Gminą Ustka i Nieruchomości - ..........

 
2014-08-04 15:31:02
Uchwała Nr XLIX/422/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "BOROWINY" dla terenów w granicach administracyjnych miasta Ustka.

   Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 19.08.2014r. poz. 2816
2014-08-04 14:59:55
Uchwała Nr XLIX/421/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2014-2033.

 
2014-08-04 14:57:15
Uchwała Nr XLIX/420/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok.

 
2014-08-04 14:52:48