Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LIII/440/2014 w sprawie nadania honorowego obywatela Miasta Ustka. ( T.Iwan)

 
2014-10-07 14:00:27
Uchwała Nr LIII/439/2014 w sprawie nadania honorowego obywatela Miasta Ustka. (I.Klein)

 
2014-10-07 13:59:11
Uchwała Nr LIII/442/2014 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Ustka a Gminą Miasto Gdańsk w sprawie powierzenia Gminie Miasto Gdańsk wykonania zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych w zakresie termicznego przekształcenia frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miasto Ustka.

 
2014-10-02 14:32:48
Uchwała Nr LIII/441/2014 w sprawie przyznania medalu "Za zasługi dla Miasta Ustka". (Z.Lewand)

 
2014-10-02 14:30:07
Uchwała Nr LIII/438/2014 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Ustka.

 
2014-10-02 14:19:55
Uchwała Nr LIII/437/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/10 Rady Miasta Ustka z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Ustce.

   Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 17.10.2014r. poz. 3507
2014-10-02 14:15:18
Uchwała Nr LIII/436/2014 w sprawie zmiany Statutu Miasta Ustka.

   Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 17.10.2014r. poz. 3506
2014-10-02 14:13:19
Uchwała Nr LIII/435/2014 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

   Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 13.10.2014r. poz. 3383
2014-10-02 14:11:01
Uchwała Nr LIII/434/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok.

 
2014-10-02 14:04:48
Uchwała Nr LII/433/2014 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Ustka.

 
2014-09-05 13:27:12