Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LI / 433 / 2010 w sprawie: nadania nazwy "Skwer im. Aliny Skibniewskiej" terenowi przy ul. Czerwonych Kosynierów w Ustce.

Uchwała Nr LI / 433 / 2010 w sprawie: nadania nazwy "Skwer im. Aliny Skibniewskiej" terenowi przy ul. Czerwonych Kosynierów w Ustce.
2010-10-05 14:29:59
Uchwała Nr LI / 432 / 2010 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierzawy na okres 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami gruntów położonych w Ustce, przy ul. Ogrodowej, bedących własnością Gminy Miasto Ustka.

Uchwała Nr LI / 432 / 2010 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierzawy na okres 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami gruntów położonych w Ustce, przy ul. Ogrodowej, bedących własnością Gminy Miasto Ustka.
2010-10-05 14:15:52
Uchwała Nr LI / 431 / 2010 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności grunmtowej na nieruchomości położonej w Ustce przy ul. Ogrodowej, będącej własnością Gminy Miasto Ustka.

Uchwała Nr LI / 431 / 2010 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności grunmtowej na nieruchomości położonej w Ustce przy ul. Ogrodowej, będącej własnością Gminy Miasto Ustka.
2010-10-05 14:08:51
Uchwała Nr LI / 430 / 2010 w sprawie: warunków udzielania bonifikat przy zbywaniu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Ustka w treybie art. 209a ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Uchwała Nr LI / 430 / 2010 w sprawie: warunków udzielania bonifikat przy zbywaniu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Ustka w treybie art. 209a ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2010-10-05 12:47:51
Uchwała Nr LI / 429 / 2010 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do dnia 31 września 2013 r. z dotychczasowym dzierżawcą gruntów o lącznej powierzchni 16,77 ha, polozonych we wsi Grabno, stanowiacych działkę nr 366/4 oraz 377/4, będących własnością Gminy Miasto Ustka.

Uchwała Nr LI / 429 / 2010 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do dnia 31 września 2013 r. z dotychczasowym dzierżawcą gruntów o lącznej powierzchni 16,77 ha, polozonych we wsi Grabno, stanowiacych działkę nr 366/4 oraz 377/4, będących własnością Gminy Miasto Ustka.
2010-10-05 12:38:02
Uchwała Nr LI / 428 / 2010 w sprawie: przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2010 - 2020.

Uchwała Nr LI / 428 / 2010 w sprawie: przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2010 - 2020.
2010-10-05 12:36:08
Uchwała Nr LI / 427 / 2010 w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki funkcjonowania.

Uchwała Nr LI / 427 / 2010 w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki funkcjonowania.
2010-10-05 12:26:08
Uchwała Nr LI / 426 / 2010 w sprawie: zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim i Gminą Ustka w sprawie realizacji projektu "Przebudowa drogi gminnej nr 100058G w ciągu ulicy Sportowej w Ustce wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Ustecką.

Uchwała Nr LI / 426 / 2010 w sprawie: zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim i Gminą Ustka w sprawie realizacji projektu "Przebudowa drogi gminnej nr 100058G w ciągu ulicy Sportowej w Ustce wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Ustecką.
2010-10-05 12:18:11
Uchwała Nr LI / 425 / 2010 w sprawie: ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Miasto Ustka w ramach inicjatywy lokalnej.

Uchwała Nr LI / 425 / 2010 w sprawie: ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Miasto Ustka w ramach inicjatywy lokalnej.
2010-10-05 12:15:36
Uchwała Nr LI / 424 / 2010 w sprawie: likwidacji rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych.

Uchwała Nr LI / 424 / 2010 w sprawie: likwidacji rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych.
2010-10-05 12:06:55