Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LIV/444/2014 w sprawie opłaty uzdrowiskowej.

   Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 21.11.2014r. poz. 4005
2014-11-06 12:01:28
Uchwała Nr LIV/443/2014 w sprawie podatku od nieruchomości na 2015r.

   Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 17.11.2014r. poz.3818
2014-11-06 12:00:31
Uchwała Nr LIV/445/2014 w sprawie określenia wysokości rocznej stawki oplaty od posiadania psów...

    Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 17.11.2014r. poz. 3819
2014-11-06 11:31:45
Uchwała Nr LIV/451/2014 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego.....

 
2014-11-04 13:30:19
Uchwała Nr LIV/450/2014 w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu....

 
2014-11-04 13:28:49
Uchwała Nr LIV/449/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/350/2010 Rady Miasta z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu okreslającego wysokośc stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków....

    Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 24.11.2014r. poz. 4056
2014-11-04 13:23:08
Uchwała Nr LIV/448/2014 w sprawie programu wspołpracy z organizacjami pozarządowymi....

 
2014-11-04 13:16:47
Uchwała Nr LIV/447/2014 w sprawie zmian w WPF na lata 2014-2033.

 
2014-11-04 13:12:08
Uchwała Nr LIV/446/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014r.

 
2014-11-04 13:09:13