Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLVII / 408 / 2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/83/ 2007 Rady Miasta Ustka z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie G.M. Ustka.

2010-06-02 11:12:23
Uchwała Nr XLVII / 407 / 2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierzawy terenu położonego w Ustce przy ul.Mar. Polskiej.... - dz. 41/1

2010-06-02 11:01:29
Uchwała Nr XLVII / 406 / 2010 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Ustce przy ul. Darlowskiej.... - dz. 1889/1

2010-06-02 10:57:09
Uchwała Nr XLVII / 405 / 2010 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Ustce przy ul.Darłowskiej.... - dz. 1759/1

2010-06-02 10:51:48
Uchwała Nr XLVII / 404 / 2010 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Ustce przy ul. Promenada Nadmorska....

2010-06-02 10:49:01
Uchwała Nr XLVII / 403/ 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy cz. nieruchomości stanowiących własność G.M. Ustka położonych w Ustce przy ul. Mar. Polskiej 75 - 77.

2010-06-02 10:43:29
Uchwała Nr XLVII / 402 / 2010 w sprawie wniesienia w formie wkładu niepieniężnego ( aportu) prawa własności nieruchomości będących własnością G.M.Ustka. (ul.Kosynierów, ul.Kaszubska)

2010-06-02 08:24:18
Uchwała Nr XLVII / 401 / 2010 w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego z Gminą Ustka dot. współdziałania w celu wspólnej realizacji inwestycji pn."Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce wraz z kolektorami przerzutowymi".

2010-06-02 08:13:19
Uchwała Nr XLVII / 400 / 2010 w sprawie zawarcia umowy z Powiatem Słupskim dotyczącej realizacji projektu pod tytułem "Zabawa w miasto - dzieci budują swój własny świat" w dniach 22 - 30 lipca 2010r. w Runowie k. Potęgowa.

2010-06-02 08:01:23
Uchwała Nr XLVII / 399 /2010 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok.

2010-06-02 07:58:35