Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr III / 18 / 10 w sprawie określenia oeganizacji i trybu działania Rady Działalności Pozytku Publicznego Miasta Ustka oraz trybu powoływania jej członków.

 Opublikowana w Dz. Urz.Woj. Pom. Nr 26, poz. 582 z 7 marca 2011r.
2011-01-05 08:12:34
Uchwała Nr III / 17 / 10 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Ustce.

 Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom.  nr 26, poz. 581 z 7 marca 2011r.
2011-01-05 08:10:07
Uchwała Nr III / 16 / 10 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, prowadzone przez Gminę Miasto Ustka.

 Opublikowana w Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 26, poz. 580 z 7 marca 2011r.
2011-01-05 08:02:30
Uchwała Nr III /8 /10 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok.

Uchwała Nr III /8 /10 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok.
2011-01-04 09:09:29
Uchwała Nr III / 19 /10 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2011 rok.

Uchwała Nr III / 19 /10 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2011 rok.
2011-01-03 14:17:18
Uchwała Nr III / 15 / 10 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w mieście Ustka na 2011 rok.

Uchwała Nr III / 15 / 10 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w mieście Ustka na 2011 rok.
2011-01-03 14:13:53
Uchwała Nr III / 14 /10 w sprawie zatwierdzenia projektu"e-Teliga" internetowy dziennik i dzienniczek ucznia w SP 1 Ustka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr 01/POKL/9.5/2010.

Uchwała Nr III / 14 /10 w sprawie zatwierdzenia projektu"e-Teliga" internetowy dziennik i dzienniczek ucznia w SP 1 Ustka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr 01/POKL/9.5/2010.
2011-01-03 13:56:43
Uchwała Nr III /13 /10 w sprawie zatwierdzenia projektu " Rodzic na piątkę" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu ne 01/POKL/9.5/2010

Uchwała Nr III /13 /10 w sprawie zatwierdzenia projektu " Rodzic na piątkę" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu ne 01/POKL/9.5/2010
2011-01-03 13:53:49
Uchwała Nr III / 12 /10 w sprawie wystąpienia G.M. Ustka ze "Związku Miast i Gmin Dorzecza Słupi i Łupawy".

Uchwała Nr III / 12 /10 w sprawie wystąpienia G.M. Ustka ze "Związku Miast i Gmin Dorzecza Słupi i Łupawy".
2011-01-03 13:48:41
Uchwała Nr III / 11 / 10 w sprawie wystąpienia G.M. Ustka ze "Zrzeszenia Samorządów na rzecz Ochrony Środowiska ( Kommunenes Internationale.....)

Uchwała Nr III / 11 / 10 w sprawie wystąpienia G.M. Ustka ze "Zrzeszenia Samorządów na rzecz Ochrony Środowiska ( Kommunenes Internationale.....)
2011-01-03 13:45:51