Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr IV. 32. 2011 w sprawie zawarcia umowy z Gminą Miejską Słupsk w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasto Ustka w 2011 r.

Uchwała Nr IV. 32. 2011 w sprawie zawarcia umowy z Gminą Miejską Słupsk w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasto Ustka w 2011 r.
2011-02-04 12:52:22
Uchwała Nr IV. 31. 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX / 309 / 2009 Rady Miasta Ustka z dnia 29 października 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2010 rok.

 Opublikowana w Dz.Urz. Woj.Pom. Nr 27, poz. 607 z 10 marca 2011r.
2011-02-04 12:50:33
Uchwała Nr IV. 30. 2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami na kolejny okres umów dzierżawy części nieruchomości położonej w Ustce przy ul. Krótkiej.

Uchwała Nr IV. 30. 2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami na kolejny okres umów dzierżawy części nieruchomości położonej w Ustce przy ul. Krótkiej.
2011-02-04 12:46:40
Uchwała Nr IV. 29. 2011 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Ustka z dnia 25 marca 2010 r. nr XLIV/365/2010 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Ustka.

 Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 34, poz. 767 z 29 marca 2011r.
2011-02-04 12:44:24
Uchwała Nr IV. 28. 2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony na rzecz dotychczasowych dzierżawców gruntu, położonego w Ustce przy ul. Cisowej, będącego własnością Gminy Miasto Ustka.

Uchwała Nr IV. 28. 2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony na rzecz dotychczasowych dzierżawców gruntu, położonego w Ustce przy ul. Cisowej, będącego własnością Gminy Miasto Ustka.
2011-02-04 10:59:52
Uchwała Nr IV.27.2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami gruntu, położonego przy ul. Marynarki Polskiej 12, stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka.

Uchwała Nr IV.27.2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami gruntu, położonego przy ul. Marynarki Polskiej 12, stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka.
2011-02-04 10:56:55
Uchwała Nr IV. 26. 2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą gruntów, położonych w Ustce przy ul. Polnej, będących własnością Gminy Miasto Ustka.

Uchwała Nr IV. 26. 2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą gruntów, położonych w Ustce przy ul. Polnej, będących własnością Gminy Miasto Ustka.
2011-02-04 10:54:49
Uchwała Nr IV.25. 2011 w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli (ustalenia planu dofinansowania), ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2011 r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

Uchwała Nr IV.25. 2011 w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli (ustalenia planu dofinansowania), ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2011 r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
2011-02-04 10:52:06
Uchwała Nr IV. 24. 2011 w sprawie określenia zasad prowadzenia sezonowej działalności handlowo - usługowo - rekreacyjnej w okresie od 1 maja 2011r. do 30 września 2011r. na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ustki pn. „Promenada Nadmorska”.

Uchwała Nr IV. 24. 2011 w sprawie określenia zasad prowadzenia sezonowej działalności handlowo - usługowo - rekreacyjnej w okresie od 1 maja 2011r. do 30 września 2011r. na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ustki pn. „Promenada Nadmorska”.
2011-02-04 10:45:15
Uchwała Nr IV. 23. 2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli i Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustka na 2011 rok.

Uchwała Nr IV. 23. 2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli i Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustka na 2011 rok.
2011-02-04 10:32:38