Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr V / 39 / 2011 w sprawie określenia zasad nabywania,zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Miasto Ustka oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

  Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 45, poz. 1054 z 22 kwietnia 2011r.
2011-03-02 11:52:07
Uchwała Nr V / 38 / 2011 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania na terenie Gminy Miasto Ustka dotychczasowych taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała Nr V / 38 / 2011 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania na terenie Gminy Miasto Ustka dotychczasowych taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2011-03-02 11:49:23
Uchwała Nr V / 36 / 2011 w sprawie przyjęcia logo Miasta Ustka.

 Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 50, poz. 1171 z 5 maja 2011r.
2011-03-02 11:44:40
Uchwała Nr V / 34 / 2011 w sprawie powołania Komisji Statutowej.

Uchwała Nr V / 34 / 2011 w sprawie powołania Komisji Statutowej.
2011-03-02 11:27:24
Uchwała Nr V / 45 / 2011 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Ustka w Związku Miast i Gmin Morskich z siedzibą w Gdańsku.

Uchwała Nr V / 45 / 2011 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Ustka w Związku Miast i Gmin Morskich z siedzibą w Gdańsku.
2011-03-02 10:49:08
Uchwała Nr V / 44 / 2011 w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Ustka ze Spółki „Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb – Aukcja Rybna Ustka”.

Uchwała Nr V / 44 / 2011 w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Ustka ze Spółki „Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb – Aukcja Rybna Ustka”.
2011-03-02 10:45:37
Uchwała Nr V / 43 / 2011 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości na terenie Miasta Ustka do Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Uchwała Nr V / 43 / 2011 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości na terenie Miasta Ustka do Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
2011-03-02 10:43:16
Uchwała Nr V / 42 / 2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą gruntu położonego w Ustce przy ul. Grunwaldzkiej 61, będącego własnością Gminy Miasto Ustka.

Uchwała Nr V / 42 / 2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą gruntu położonego w Ustce przy ul. Grunwaldzkiej 61, będącego własnością Gminy Miasto Ustka.
2011-03-02 10:39:38
Uchwała Nr V / 41 / 2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres jednego roku z dotychczasowym dzierżawcą gruntu położonego w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej 85Ł, będącego własnością Gminy Miasto Ustka.

Uchwała Nr V / 41 / 2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres jednego roku z dotychczasowym dzierżawcą gruntu położonego w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej 85Ł, będącego własnością Gminy Miasto Ustka.
2011-03-02 10:37:43
Uchwała Nr V / 40 / 2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do dnia 31 grudnia 2011r. z dotychczasowym dzierżawcą gruntu położonego w Ustce przy ul. Beniowskiego, będącego własnością Gminy Miasto Ustka.

Uchwała Nr V / 40 / 2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do dnia 31 grudnia 2011r. z dotychczasowym dzierżawcą gruntu położonego w Ustce przy ul. Beniowskiego, będącego własnością Gminy Miasto Ustka.
2011-03-02 10:35:22