Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr VI/60/2011 w sprawie odstąpienia od przetargowego truybu wydzierżawiania na okres 10 lat nieruchomości ...... przy ul. Darłowskiej

Uchwała Nr VI/60/2011 w sprawie odstąpienia od przetargowego truybu wydzierżawiania na okres 10 lat nieruchomości ...... przy ul. Darłowskiej
2011-04-07 13:31:40
Uchwała Nr VI/59/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2011 Rady Miasta Ustka z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązwania na terenie G. M. Ustka dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę....

Uchwała Nr VI/59/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2011 Rady Miasta Ustka z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązwania na terenie G. M. Ustka dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę....
2011-04-07 13:17:39
Uchwała Nr VI/58/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "11 LISTOPADA".

  Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 64, poz. 1432 z 30 maja 2011r.
2011-04-07 13:13:56
Uchwała Nr VI/57/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. pn. "CENTRUM 2 A" stanowiącego zmianę fragmentu m.p.z.p. miasta pn. " Centrum 2"....

Uchwała Nr VI/57/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. pn. "CENTRUM 2 A" stanowiącego zmianę fragmentu m.p.z.p. miasta pn. " Centrum 2"....
2011-04-07 13:11:26
Uchwała Nr VI/56/2011 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Ustce przy ul. Polnej....

Uchwała Nr VI/56/2011 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Ustce przy ul. Polnej....
2011-04-07 13:09:25
Uchwała Nr VI/55/2011 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości..... przy ul. Boh. Westerplatte.

Uchwała Nr VI/55/2011 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości..... przy ul. Boh. Westerplatte.
2011-04-07 13:06:38
Uchwała Nr VI/54/2011 w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu wydzierżawiania na czas nieokreslony na rzecz dotychczasowych dzierżawców gruntu..... przy ul. Mar. Polskiej 41.

Uchwała Nr VI/54/2011 w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu wydzierżawiania na czas nieokreslony na rzecz dotychczasowych dzierżawców gruntu..... przy ul. Mar. Polskiej 41.
2011-04-07 13:03:58
Uchwała Nr VI/53/2011 w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu wydzierżawiania na okres 5 lat nieruchomości stanowiącej własność ..... przy ul. Mar. Polskiej 81.

Uchwała Nr VI/53/2011 w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu wydzierżawiania na okres 5 lat nieruchomości stanowiącej własność ..... przy ul. Mar. Polskiej 81.
2011-04-07 13:02:02
Uchwała Nr VI/52/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości ....przy Placu Wolności.

Uchwała Nr VI/52/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości ....przy Placu Wolności.
2011-04-07 13:00:06
Uchwała Nr VI/51/2011 w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady M

Uchwała Nr VI/51/2011 w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady M
2011-04-07 12:57:02