Wybory samorządowe 2014 

 
 

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Ustka

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 04.04.2018 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miasta Ustka w okręgu wyborczym Nr 8

Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej - www.pkw.gov.pl

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej nr 17/2014 w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Ustce (275.7 KB)

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej nr 14/2014 w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Ustce (275.1 KB)

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej nr 13/2014, w sprawie przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta Ustka (254.4 KB)

Informacja o zmianie siedziby obwodowych komisji wyborczych (37.2 KB)

Uchwała Nr 12/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 13.11.2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Ustce (450.3 KB)

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 21 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (65 KB)

Uchwała Nr 9/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 30.10.2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Ustce (441.7 KB)

Składy obwodowych komisji wyborczych po ukonstytuowaniu komisji (72.3 KB)

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustcez dnia 27 października 2014 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Ustka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 (251.1 KB)

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Ustka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. (183.4 KB)

Uchwała Nr 8/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 23.10.2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Ustka (980.4 KB)

Uchwała Nr 6/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 20.10.2014 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce (212.5 KB)

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 21 października 2014r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Słupskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. (420.7 KB)

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce o wylosowanych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach do rady Miasta Ustka, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. (403.3 KB)

Zawiadomienie o terminie losowania składów obwodowych komisji wyborczych (78.9 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o obwodach głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych (71.5 KB)

Informacja o składzie i dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce (209.4 KB)

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 24 lutego 2014 ws. ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach 2014 (271.5 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o granicach okręgów wyborczych w 2014 r. (65.5 KB)

Obwieszczenie Starosty Słupskiego o granicach wyborczych i liczbie radnych do Rady Powiatu Słuspkiego (183.5 KB)

Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku ws. sposobu zgłaszania kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku (214.4 KB)

Obwieszczenie Marszałka Województwa pomorskiego ws. okręgów wyborczych dla wyboru Sejmiku Województwa Pomorskiego (195.7 KB)

Wyjaśnienie Państwowej Komisji wyborczej z dnia 8 września 2014r. ws. członkostwa w komisjach wyborczych (217 KB)

Druk - zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (639.2 KB)

Informacja Instytutu Pamięci Narodowej w zakresie podania daty złożenia oświadczenia lustracyjnego  (164.2 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o miejscach do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (68.3 KB)

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Skład Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku (152.2 KB)

Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Słupsku (139.5 KB)

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce (138.1 KB)

 

Liczba odwiedzin : 905
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Kromrych
Czas wytworzenia: 2014-08-19 14:31:05
Czas publikacji: 2018-04-11 09:58:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak