Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr VII / 76 / 2011 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu na realizację zadania „Kompleksowy program Rozwoju Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej – Utworzenie Centrum Aktywności Twórczej w Ustce” realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013 .

Uchwała Nr VII / 76 / 2011 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu na realizację zadania „Kompleksowy program Rozwoju Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej – Utworzenie Centrum Aktywności Twórczej w Ustce” realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013 .
2011-05-05 12:34:45
Uchwała Nr VII / 75 / 2011 w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ustce Nr VIII/46/2001 z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie określenia umownych stawek oprocentowania przy sprzedaży nieruchomości na raty w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr VII / 75 / 2011 w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ustce Nr VIII/46/2001 z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie określenia umownych stawek oprocentowania przy sprzedaży nieruchomości na raty w drodze bezprzetargowej.
2011-05-05 12:31:48
Uchwała Nr VII / 74 / 2011 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Ustce przy ul. Polnej, będącej własnością Gminy Miasto Ustka.

Uchwała Nr VII / 74 / 2011 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Ustce przy ul. Polnej, będącej własnością Gminy Miasto Ustka.
2011-05-05 12:29:27
Uchwała Nr VII / 73 / 2011 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka, położonej w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej 73-75.

Uchwała Nr VII / 73 / 2011 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka, położonej w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej 73-75.
2011-05-05 12:20:51
Uchwała Nr VII / 71 / 2011 w sprawie: odstąpienia od przetargowego trybu wydzierżawienia na czas nieokreślony gruntu, położonego w Ustce przy ul. Stefana Żeromskiego 22, będącego własnością Gminy Miasto Ustka.

Uchwała Nr VII / 71 / 2011 w sprawie: odstąpienia od przetargowego trybu wydzierżawienia na czas nieokreślony gruntu, położonego w Ustce przy ul. Stefana Żeromskiego 22, będącego własnością Gminy Miasto Ustka.
2011-05-05 12:18:51
Uchwała Nr VII / 72 / 2011 w sprawie: odstąpienia od przetargowego trybu wydzierżawienia na czas nieokreślony gruntu, położonego w Ustce przy ul. Stefana Żeromskiego 16, będącego własnością Gminy Miasto Ustka.

Uchwała Nr VII / 72 / 2011 w sprawie: odstąpienia od przetargowego trybu wydzierżawienia na czas nieokreślony gruntu, położonego w Ustce przy ul. Stefana Żeromskiego 16, będącego własnością Gminy Miasto Ustka.
2011-05-05 12:13:44
Uchwała Nr VII / 70 / 2011 w sprawie: odstąpienia od przetargowego trybu wydzierżawienia na czas nieokreślony gruntu, położonego w Ustce przy ul. Grunwaldzkiej 18 i przy ul. Dąbrowszczaków 2, będącego własnością Gminy Miasto Ustka.

Uchwała Nr VII / 70 / 2011 w sprawie: odstąpienia od przetargowego trybu wydzierżawienia na czas nieokreślony gruntu, położonego w Ustce przy ul. Grunwaldzkiej 18 i przy ul. Dąbrowszczaków 2, będącego własnością Gminy Miasto Ustka.
2011-05-05 12:09:03
Uchwała Nr VII / 69 / 2011 w sprawie: odstąpienia od przetargowego trybu wydzierżawienia do dnia 31.12.2014r. nieruchomości stanowiącej część działki nr 2586 położonej w Ustce przy ul. Kopernika oraz część działki 1156/3 położonej w Ustce przy Placu Dąbrowskiego stanowiących własność Gminy Miasto Ustka

Uchwała Nr VII / 69 / 2011 w sprawie: odstąpienia od przetargowego trybu wydzierżawienia do dnia 31.12.2014r. nieruchomości stanowiącej część działki nr 2586 położonej w Ustce przy ul. Kopernika oraz część działki 1156/3 położonej w Ustce przy Placu Dąbrowskiego stanowiących własność Gminy Miasto Ustka
2011-05-05 12:02:45
Uchwała Nr VII / 68 / 2011 w sprawie: zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

   Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 76, poz. 1607 z 24 czerwca 2011r.
2011-05-05 12:00:02
Uchwała Nr VII / 67 / 2011 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „WCZASOWA I OKOLICE”.

Uchwała Nr VII / 67 / 2011 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „WCZASOWA I OKOLICE”.
2011-05-05 11:51:09