Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 0050.GN.100.2011 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym n ieruchomosci o pow. 58 m...... przy ul. Mar. Polskiej 85 A....

Zarządzenie Nr 0050.GN.100.2011 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym n ieruchomosci o pow. 58 m...... przy ul. Mar. Polskiej 85 A....
2011-04-07 14:05:56
Zarządzenie Nr 0050.SOiG.99.2011 w sprawie wyznaczenia Sekretarza Miasta Ustka do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Ustka.

Zarządzenie Nr 0050.SOiG.99.2011 w sprawie wyznaczenia Sekretarza Miasta Ustka do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Ustka.
2011-04-07 10:47:53
Zarządzenie Nr 0050.GN.98.2011 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151/SOiG/107 2009 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie upowaznienia Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika Miasta....

Zarządzenie Nr 0050.GN.98.2011 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151/SOiG/107 2009 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie upowaznienia Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika Miasta....
2011-04-07 10:44:15
Zarządzenie Nr 0050.SOiG.97.2011 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Ustka.

Zarządzenie Nr 0050.SOiG.97.2011 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Ustka.
2011-04-07 10:41:54
Zarządzenie Nr 0050.GN.96.2011 w sprawie zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do zbycia.... ( ul. Wilcza).

Zarządzenie Nr 0050.GN.96.2011 w sprawie zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do zbycia.... ( ul. Wilcza).
2011-04-07 10:38:48
Zarządzenie Nr 0050.GN.95.2011 w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Ustka.

Zarządzenie Nr 0050.GN.95.2011 w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Ustka.
2011-04-07 10:34:43
Zarządzenie Nr 0050.GN.94.2011w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości o powierzchni 1000 m2 , położonej w Ustce przy ul. Jaśminowej ( część działki nr 2647 ), stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka oraz ogłoszenia wykazu.

Zarządzenie Nr 0050.GN.94.2011w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości o powierzchni 1000 m2 , położonej w Ustce przy ul. Jaśminowej ( część działki nr 2647 ), stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka oraz ogłoszenia wykazu.
2011-04-07 10:29:30
Zarządzenie Nr 0050.GN.93.2011w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości o powierzchni 1000 m2 , położonej w Ustce przy ul. Jaśminowej ( część działki nr 2647), stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka oraz ogłoszenia wykazu.

Zarządzenie Nr 0050.GN.93.2011w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości o powierzchni 1000 m2 , położonej w Ustce przy ul. Jaśminowej ( część działki nr 2647), stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka oraz ogłoszenia wykazu.
2011-04-07 10:24:01
Zarządzenie Nr 0050.GN.92.2011 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości o pow. 15 m2 , położonej w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej 41 ( działka nr 1684/45 ), stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka oraz ogłoszenia wykazu.

Zarządzenie Nr 0050.GN.92.2011 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości o pow. 15 m2 , położonej w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej 41 ( działka nr 1684/45 ), stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka oraz ogłoszenia wykazu.
2011-04-07 10:18:12
Zarządzenie Nr 0050.GN.91.2011 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenów stanowiących własność Gminy Miasta Ustka.

Zarządzenie Nr 0050.GN.91.2011 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenów stanowiących własność Gminy Miasta Ustka.
2011-04-07 10:06:55