Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr VIII/77/2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok.

Uchwała Nr VIII/77/2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok.
2011-06-13 12:32:56
Uchwała Nr VIII/86/2011 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2011 na terenie Gminy Miasto Ustka.

Uchwała Nr VIII/86/2011 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2011 na terenie Gminy Miasto Ustka.
2011-06-08 12:05:44
Uchwała Nr VIII/85/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/259/2011 Rady Miasta Ustka z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości opłaty przystaniowej i pasażerskiej od jednostek cumujących przy nabrzeżach ogólnodostepnych w porcie morskim Ustka.

   Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 89, poz. 1837 z 22 lipca 2011r.
2011-06-08 12:02:20
Uchwała Nr VIII/84/2011 w sprawie zmiany porozumienia miedzygminnego z Gminą Ustka dot. współdziałania w celu wspólnej re4alizacji inwestycji pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce wraz z kolektorami przerzutowymi".

Uchwała Nr VIII/84/2011 w sprawie zmiany porozumienia miedzygminnego z Gminą Ustka dot. współdziałania w celu wspólnej re4alizacji inwestycji pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce wraz z kolektorami przerzutowymi".
2011-06-08 11:59:40
Uchwała Nr VIII/83/2011 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Słupsk w sprawie określenia zasad finansowania i korzystania z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku w 2011 r.

Uchwała Nr VIII/83/2011 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Słupsk w sprawie określenia zasad finansowania i korzystania z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku w 2011 r.
2011-06-08 11:57:47
Uchwała Nr VIII/82/2011 w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Ustce.

   Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 89, poz. 1836 z 22 lipca 2011r.
2011-06-08 11:56:08
Uchwała Nr VIII/81/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/142/2008 Rady Miasta Ustka z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla Radnych Rady Miasta ustka.

Uchwała Nr VIII/81/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/142/2008 Rady Miasta Ustka z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla Radnych Rady Miasta ustka.
2011-06-08 11:49:48
Uchwała Nr VIII/80/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na dofinansowanie nakładów na inwestycję związaną z działalnością lotniczego zespołu ratownictwa medycznego w Zegrzu Pomorskim.

Uchwała Nr VIII/80/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na dofinansowanie nakładów na inwestycję związaną z działalnością lotniczego zespołu ratownictwa medycznego w Zegrzu Pomorskim.
2011-06-08 11:43:13
Uchwała Nr VIII/79/2011 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

   Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 88, poz. 1810 z 21 lipca 2011r.
2011-06-08 11:36:32
Uchwała Nr VIII/78/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta ustka na lata 2011 - 2033.

Uchwała Nr VIII/78/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta ustka na lata 2011 - 2033.
2011-06-08 11:28:19