Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr IX/95/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi p. Ewy Zawisza.

Uchwała Nr IX/95/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi p. Ewy Zawisza.
2011-07-05 13:05:03
Uchwała Nr IX/94/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/10 Rady Miasta Ustka z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Polityki Spolecznej.

Uchwała Nr IX/94/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/10 Rady Miasta Ustka z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Polityki Spolecznej.
2011-07-05 13:02:58
Uchwała Nr IX/93/2011 w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników.

Uchwała Nr IX/93/2011 w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników.
2011-07-05 13:00:47
Uchwała Nr IX/92/2011 w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gmina Miasto Ustka a Gminą Miejską Słupsk w sprawie działań z zakresu planowania przestrzennego na terenach położonych w granicach administracyjnych miasta Ustka.

Uchwała Nr IX/92/2011 w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gmina Miasto Ustka a Gminą Miejską Słupsk w sprawie działań z zakresu planowania przestrzennego na terenach położonych w granicach administracyjnych miasta Ustka.
2011-07-05 12:55:25
Uchwała Nr IX/91/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2011 - 2033.

Uchwała Nr IX/91/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2011 - 2033.
2011-07-05 12:52:30
Uchwała Nr IX/90/2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok.

Uchwała Nr IX/90/2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok.
2011-07-05 12:49:01
Uchwała Nr IX/89/2011 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustka z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

Uchwała Nr IX/89/2011 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustka z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
2011-07-05 10:41:43
Uchwała Nr IX/88/2011 w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2010.

Uchwała Nr IX/88/2011 w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2010.
2011-07-05 10:39:50
Uchwała Nr IX/87/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Ustka za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gmin y Miasto Ustka za rok 2010.

Uchwała Nr IX/87/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Ustka za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gmin y Miasto Ustka za rok 2010.
2011-07-05 10:37:26