Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXX/268/2012 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/197/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

 
2013-01-03 14:49:56
Uchwała Nr XXX/267/2012 w sprawie odstąpienia od współpracy miasta Ustka z miastem partnerskim Enkhuizen ( Holandia).

 
2013-01-03 14:48:18
Uchwała Nr XXX/266/2012 w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka".

 
2013-01-03 14:45:36
Uchwała Nr XXX/265/2012 w sprawie przystąpienia do Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Ustka budowy kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Sportowej w Ustce.

 
2013-01-03 14:43:19
Uchwała Nr XXX/264/2012 w sprawie przekazania środków finansowych w roku 2013 Gminie Sztutowo na pokrycie wkładu własnego zadań wspólnych w ramach projektu Baltic Amber Coast....

 
2013-01-03 14:41:10
Uchwała Nr XXX/263/2012 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w miescie Ustka na 2013 rok.

 
2013-01-03 14:39:35
Uchwała Nr XXX/262/2012 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 roku.

 
2013-01-03 14:34:57
Uchwała Nr XXX/261/2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2012 - 2033.

 
2013-01-03 14:30:52
Uchwała Nr XXX/260/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.

 
2013-01-03 14:29:21
Uchwała Nr XXX/258/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.

 
2013-01-03 14:27:43