Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwala Nr XXXI/274/2013 w sprawie zawarcia trójstronnego Porozumienia Intencyjnego pomiędzy Sam orzadem Wojewodztwa Pomorskiego, Gminą Miasto Ustka i Gmina Ustka w sprawie partycypacji w kosztach opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na całym jej przebiegu w Województwie Pomorskim.

 
2013-03-04 12:52:19
Uchwała Nr XXXI/273/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/349/2010 Rady Miasta Ustka z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie przydstapienia G.M. Ustka jako członka zwyczajnego do Pomorskiej Organizacji Turystycznej.

 
2013-03-04 12:46:37
Uchwała Nr XXXI/272/2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości będącej własnością G.M. Ustka, położonej przy ul. Kosynierów 18.

 
2013-03-04 12:44:04
Uchwała Nr XXXI/271/2013 w sprawie okreslenia zasad prowadzenia sezonowej działalności handlowo - usługowo - rekreacyjnej w okresie od 1 maja 2013r. do 30 wrzesnia 2013 r. na terenie objętym MPZP Ustkiu pn. Promenada Nadmorska".

 
2013-03-04 12:40:59
Uchwała Nr XXXI/270/2013 w sprawie zmian w budzecie miasta na 2013 rok.

 
2013-03-04 12:39:22
Uchwała Nr XXXI/269/2013 w sprawie zatwierdzenia planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustka na 2013 rok.

 
2013-03-04 12:37:10