Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu 

 
 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ
Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
2015

L.p.

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
 
1. 05 stycznia 2015r. Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku Realizacja zadania publicznego pn."Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku" 45.000,-     

05 stycznia -31 grudnia 2015r.

 

2. 07 stycznia 2015r. Gminna Spółdzielnia  „ Samopomoc Chłopska ”, ul. Plac Wolności 9 Ustka Umowa na zakup i dostawę pieczywa dla dzieci do Centrum Pomocy Dzieciom           w Ustce .      4.000,-  07.01.2015r.- 31.12.2015r  
3. 07 stycznia 2015r.

  Elżbieta Madurajska

 Umowa zlecenie na świadczenie usług  w Punkcie Vita Activa w Ustce 3.000,-   01.01.2015r.- 31.12.2015r.  
4. 07 stycznia 2015r.

Jadwiga Piotrowska

Umowa zlecenie na świadczenie usług w Punkcie Vita Activa w Ustce 6.240,-  01.01.2015r. - 31.12.2015r  
5. 07 stycznia 2015r.

Bogusława Sierdzińska

Umowa zlecenie na świadczenie usług   w Punkcie Vita Activa w Ustce 3.000,-  01.01.2015r. - 31.12.2015r.  
6.   07 stycznia 2015r.

Jarosław Kaczmarek Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska ” ul. Dąbrowszczaków 4/36 w Ustce

Umowa + aneks do umowy nr 01.2015 z dnia 08 września 2015r. do umowy na badanie  psychiatryczno - psychologiczne i wydawanie opinii w zakresie uzależnienia...               7.000,- 01.01.2015r. -         31.12.2015r.           
7.  07 stycznia 2015r. Robert Szałek ul. 3-go Maja 106
62-600 Koło
Umowa + aneks do umowy nr 02.2015z dnia 08 września 2015r. na badanie psychiatryczno - psychologiczne i wydawanie opinii w zakresie uzależnienia...              7.000,- 01.01.2015r.- 31.12.2015r.  
8. 07 stycznia 2015r. Centrum Pomocy Psychologicznej „OPOKA”
      Iwona Paul, Bierkowo 113/9        76-206 Słupsk
Umowa na świadczenie usług  psycholog. w Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce 8.000,-   01.01.2015r.  - 31.12.2015r.  b/z m-ca lipca i sierpnia 2015r.  
9. 07 stycznia 2015r.

Renata Zielińska

Umowa zlecenie na świadczenie usług  sprzątania w Centrum Pomocy Dzieciom  w Ustce                             7.200,- 01.01.2015r. -  31.12.2015r.                             
10. 07 stycznia 2015r. Grażyna Chowaniec
Gabinet Psychoterapeutyczny
Wodnica 66 - 76- 270 Ustka
Umowa na świadczenie usług terapeutycznych  w Punkcie Vita Activa w Ustce     9.960,-  01.01.2015r.- 31.12.2015r.  
11. 07 stycznia 2015r.  Danuta Binkowska Gabinet Psychoterapii   i Uzależnień, ul. Grunwaldzka 63 Ustka Umowa na świadczenie usług   terapeutycznych  w Punkcie Vita Activa  w Ustce       4.080,-   01.01.2015r. - 31.12.2015r.  
12.   07 stycznia 2015r.

 Dom  Kultury w Ustce, ul. Kosynierów 19

Umowa na zajęcia dla dzieci/młodzieży-organiz. czasu wolnego 20.700,- 07.01.2015 - 31.12.2015 r.  
13. 07 stycznia 2015r.

          Biblioteka Miejska w Ustce           ul. Kopernika 22

Umowa na zajęcia dla dzieci/młodzieży-organiz. czasu wolnego 27.500,- 07.01.2015 -  31.12.2015 r.  
14. 09 stycznia 2015r. Centrum Charytatywno-Społeczne "Caritas" Odrdynariatu Polowego Wojska Polskiego im. bł. ks. kmdra Władysława Miegonia Realizacja Zadania publicznego pn."Akademia Inicjatyw Społecznych -  II Edycja" 25.408,-

09 stycznia - 31 sierpnia 2015r. 

 

15. 14 stycznia 2015r. Towarzystwo Przyjaciół Ustki Realizacja zadania publicznego pn."Prowadzenie Muzeum Ziemi Usteckiej" 18.000,- 14 stycznia - 31 grudnia 2015r.  
16. 15 stycznia 2015r. Uzdrowisko Ustka Sp. z o. o. Udostepnienie kompleksu basenowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa kapiących się dzieci 60.000,- 15 stycznia - 16 grudnia 2015r.  
17. 16 stycznia 2015r. Szkoła Podstawowa Nr 2  w Ustce ul. Jagiellońska 1 Umowa na zajęcia dla dzieci/młodzieży organiz. czasu wolnego pozalekcyjne zajęcia socjoterapeutyczne/świetlicowe i sportowe w 2015rok  w dni nauki szkolnej 37.950,- 16.01.2015 -  31.12.2015r  
18. 16 stycznia 2015r. Szkoła Podstawowa Nr 1 w  Ustce  ul.Darłowska 18 Umowa na zajęcia dla dzieci/młodzieży-organiz. czasu wolnego pozalekcyjne zajęcia socjoterapeutyczne/świetlicwe i sportowe w 2015rok  w dni nauki szkolnej 36.788,- 16.01.2015 -  31.12.2015r  
19. 16 stycznia 2015r. Gimnazjum  w Ustce ul Wróblewskiego 7 Umowa na zajęcia dla dzieci/młodzieży-organiz. czasu wolnego pozalekcyjne zajęcia socjoterapeutyczne/świetlicowe i sportowe w 2015rok  w dni nauki szkolnej . 37.887,26,- 16.01.2015 -  31.12.2015r  
20. 16 stycznia 2015r. Stowarzyszenie Twórców Sztuki Alternatywney y Niezależney "Qrzayka" Realizacja zadania publicznego pn. "Utworzenie Orkiestry Dętej oraz aktywizacja artystyczna ustczan" 17.000,- 16 stycznia - 31 grudnia 2015r.  
21. 16 stycznia 2015r. Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "Ustka" Realizacja zadania publicznego pn. "Organizacja imprez turystyczno-rekreacyjnych w trzech priorytetach: turystyka kajakowa( w tym morska turystyka kajakowa), piesza oraz rowerowa dla mieszkańców miasta, wypoczywających w Ustce turystów i kuracjuszy". 18.300,- 16 stycznia - 31 grudnia 2015r.  
22. 16 stycznia 2015r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło Słupskie Realizacja zadania publicznego pn. "Organizacja i prowadzenie noclegowni miejskiej w Ustce w 2015r." 100.000,- 16 stycznia - 31 grudnia 2015r.  
23. 19 stycznia 2015r.

Polski Związek Wdkarski, Zarząd Okręgowy, Koło "Moczykij"

Realizacja zadania publicznego pn."Organizacja imprez z zakresu wędkarstwa rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży mieszkającej w Ustce oraz wypoczywających w ustce turystów i kuracjuszy. 3.200,- 19 stycznia - 31 października 2015r.  
24. 19 stycznia 2015r. Ustecki Szkolny Związek Sportowy Realizacja zadania publicznego pn."Przygotowanie i przeprowadzenie Miejskiej Olimpiady Młodzieży w Ustce w 2015r." 
22.000,-

19 stycznia - 31 grudnia 2015r.
 
25. 19 stycznia 2015r. Miejski Klub Sportowy "Jantar" Realizacja zadania publicznego pn."Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce noznej przez MKS Jantar oraz uczestnictwo w zorganizowanym systemie rozgrywek sportowych" 90.000,- 19 stycznia -  31 grudnia 2015r.  
26. 19 stycznia 2015r. Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Ręcznej "Szczypiorniak" Realizacja zadania publicznego pn. "Szkolenie sportowe dziewcząt z zakresu gry w piłkę ręczną." 25.000,- 19 stycznia - 31 grudnia 2015r.  
27. 19 stycznia 2015r. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Ustce. Realizacja zadania publicznego pn. "Organizacja cyklu imprez otwartych dla środowiska senioralnego z terenu Miasta Ustka, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Aktywny senior, aktywny wypoczynek i rekreacja." 10.000,- 19 stycznia - 31 grudnia 2015r.  
28. 19 stycznia 2015r. Polski Związek Wędkarski, Okręg Słupsk, Koło Miasto Ustka Realizacja zadania publicznego pn. "Organizacja imprez rekreacyjno-turystycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie wędkarstwa." 3.500,- 19 stycznia - 31 października 2015r.  
29. 19 stycznia 2015r. Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka Realizacja zadania publicznego pn." Szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie: podstawowym, sportowym, motorowodnym i ratownictwie wodnym." 28.000,- 19 stycznia - 31 grudnia 2015r.  
30. 19 stycznia 2015r. Lekkoatletyczny Klub Sportowy "Jantar"  Realizacja zadania publicznego pn. "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce w 2015r." 35.000,- 19 stycznia - 31 grudnia 2015r.  
31. 04 lutego 2015r. stypendysta Umowa o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 2.000,- 04 lutegp - 31 grudnia 2015r.  
32. 05 lutego 2015r. stypendysta Umowa o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 2.000,-

05 lutego - 31 grudnia 2015r.

 
33. 06 lutego 2015r. stypendysta Umowa o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki w sportowe w miedzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 2.000,- 06 lutego -31 grudnia 2015r.  
34. 16 lutego 2015r. stypendysta Umowa o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 2.000,- 16 lutego - 31 grudnia 2015r.  
35. 16 lutego 2015r. stypendysta Umowa o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 2.000,- 16 lutego - 31 grudnia 2015r.  
36. 17 lutego 2015r. stypendysta Umowa o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 2.000,- 17 lutego - 31 grudnia 2015r.  
37. 17 lutego 2015r. stypendysta Umowa o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 2.000,- 17 lutego - 31 grudnia 2015r.  
38. 17 lutego 2015r. stypendysta Umowa o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 2.000,- 17 lutego - 31 grudnia 2015r.  
39. 13 marca 2015r. Studio Profilaktyki Społecznej  Kraków     Adam Rynkiewicz Umowa na przeprowadzenie autorskich szkoleń w ramach realizacji programu profilaktycznego. 2.500,- 13 marca - 24 marca 2015r.  
40. 03 kwietnia 2015 r. Lekkoatletyczny Klub Sportowy "JANTAR" Organizowanie czasu wolnego jako alterantywna forma spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami, rozwijanie i pobudzanie zainteresowań w celu eliminacji sytuacji sprzyjającym uzależnienieom, propagowanie zdrowego stylu życia. Animacja zajęć popołudniowych w 2015 roku. 20.000,- 0d 03.04 - 31.12.2015 r  
41. 03 kwietnia 2015 r. Miejski Klub Sportowy "JANTAR" Ustka Organizowanie czasu wolnego jako alterantywna forma spędzania czasu wśród  dzieci i młodzieży  ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami, rozwijanie i pobudzanie zinteresowań w celu eliminacji sytuacji sprzyjającym uzależnieniom, propagowanie zdrowego stylu życia. Animacja zajęć popołudniowych w 2015 roku. 40.000,- Od 03.04. - 31.12.2015 r.  
42. 03 kwietnia 2015 r. Ustecki Szkolny Związek Sportowy Organizowanie czasu wolnego jako alternatywna forma spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami, rozwijanie i pobudzanie zinteresowań w celu eliminacji sytuacji sprzyjacącym uzależnieniom, propagowanie zdrowego stylu życia. Animacja zajęć popołudniowych w 2015 roku. 27.000,- Od 03.04. - 31.12.2015 r.  
43. 03 kwietnia 2015 r. Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Ręcznej "SZCZYPIORNIAK USTKA" Organizowanie czasu wolnego jako alternatywna forma spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami, rozwijanie i pobudzanie zinteresowań w celu eliminacji sytuacji sprzyjającym uzależnieniom, propagowanie zdrowego stylu życia. Animacja zajęć popołudniowych w 2015 roku. 30.000,- Od 03.04. - 31.12.2015 r.  
44. 03 kwietnia 2015 r. Stowarzyszenie Turystyczno - Sportowe "USTKA" Organizowanie czasu wolnego jako alternatywna forma spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami, rozwijanie i pobudzanie zainteresowań w celu eliminacji sytuacji sprzyjającym uzależnieniom, propagowanie zdrowego stylu życia. Animacja zajęć popołudniowych w 2015 roku. 18.000,- Od 03.04. - 31.12.2015 r.  
45 08 kwietnia 2015r. Miejski Klub Sportowy "Jantar" Poprawa warunków socjalno-sanitarnych dla zawodników trenujących w usteckich klubach sportowych w związku z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach dofinansowania wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych źródeł zewnętrznych. 157.500,- od dnia 08 kwietnia do dnia 30 czerwca 2015r.  
46. 09 kwietnia 2015 r. Teatr Impresaryjny"ANTRAKT" Bydgoszcz Umowa na przygotowanie i przeprowadzenie w Domu Kultury w Ustce dwóch spektakli profilaktyczno - wychowawczych z zakresu uzależnień pn. "Wpadka" wobec dzieci z Gminazjum w Ustce. 3.500,- 13 kwietnia 2015 rok.  
47 17 kwietnia 2015r. Powiat Słupski Umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania w postaci organizacji XII Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich    UFF(o)A 2015 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości w formie dotacji celowej. 6.500,- 17 kwietnia - 31 grudnia 2015r.  
48

18 maja

2015 r.

AG Media Arkadiusz Gryko Słupsk Umowa na zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy artystycznej pod nazwą "Dzień Dziecka" w dniu 31 maja 2015 r. od godz. 12,00 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce 7.000,-

18 maja - 31 maja 2015r.

 

 
49

09 czerwca

2015

Studio Diagnozy i Profilaktyki Kraków Umowa na przeprowadzeniu i wykonaniu dignozy lokanych zagrożeń społecznych w mieście Ustka 3.450,- 09 czerwca do 30 października 2015 r  
50

21 lipca 2015r.

ELŻBIETA NADOLNA "EN-TOUR" -USŁUGI TURYSTYCZNE- PILOTAŻ-PRZEWODNICTWO Umowa na usługi  zorganizowania                      i przeprowadzenia dwóch wycieczeczek dla dzieci z Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce 1.300,-

    24 lipca - 07 sierpnia 2015r.

 
51

07 września 2015r.

Rodzic dziecka niepełnosprawnego Umowa w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego oraz opiekuna do SOSW realizującego obowiązek szkolny. 600,-

01 września - 31 grudnia 2015r.

 
52

19 sierpnia 2015r.

stypendysta Umowa o przyznanie stypendium w dziedzinie nauki 2.400,-

   01października 2015-30 września 2016r.

 
53

19 sierpnia 2015r.

stypendysta Umowa o przyznanie stypendium w dziedzinie nauki 2.400

01 października 2015-30 września 2016r.

 
54

19 sierpnia 2015r.

stypendysta Umowa o przyznanie stypendium w dziedzinie nauki   2.400,-

  01 października 2015-30 września 2016r.

 
55

19 sierpnia 2015r.

stypendysta Umowa o przyznanie stypendium w dziedzinie nauki 2.400,-

   01 września 2015-31 sierpnia 2016r.

 
56

19 sierpnia 2015r.

stypendysta Umowa o przyznanie stypendium w dziedzinie nauki 2.400,-

   01 września 2015 - 30 sierpnia 2016r.

 
57

19 sierpnia 2015r.

stypendysta Umowa o przyznanie stypendium w dziedzinie nauki 2.400,-

01 września 2015 - 30 sierpnia 2016r.

 
58 9 września 2015r. Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku "Żyj Kolorowo" Umowa realizacji zadania publicznego w formie małej dotacji pn." XI Koncert z Okazji Mięrzynarodowego Dnia Osób starszych" 4.200,-

09 września - 15 października 2015r.

 
59 7 września 2015r.

 Gmina Słupsk                   Gmina Miasto Ustka

 

Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Gminy Słupsk

 

Kwota miesięczna dotacji na jedno dziecko - 629,66zł.

01 września 2015r. -                31 grudnia 2015r.

 
60 22 września 2015r.

      Miasto Słupsk                  Miasto Ustka

Porozumienie w sprawie  pokrywania kosztów opieki  i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska

Kwota miesięczna dotacji na jedno dziecko-488,73zł.

 01 września 2015 r. -              31 sierpnia 2016r.

 
61 18 listopada 2015r.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jakub Graczyk           ul. Żeromskiego 1 - 76-270 Ustka reprentowanym przez Monikę Graczyk

Organizacja imprezy PRZEDSZKOLNE MIKOŁAJKI w dniu 07 grudnia  2015R. w kinie Delfin w Ustce dla dzieci z przedszkoli na terenie miasta.

1.500zł.

07 grudnia 2015r.

 
62 30 listopada 2015r.

Miasto Słupsk                          Miasto Ustka

Porozumienie w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego religii grekokatolickiej  Słupsku

Kwota miesiecznej dotacji na jedno dziecko-96,84zł.

01 września 2015r .-            31 sierpnia 2016 r.

 
63 30 listopada 2015r.

Miasto Słupsk                        Miasto Ustka

Porozumienie w sprawie ustalenia zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Słupsku

Kwota miesięcznej dotacji na jedno dziecko -103,84zł.

01 września 2015r.- 31sierpnia 2016r.

 
64 22 grudnia 2015r. KPMZ.pl Załucki, Pilś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą                     w Rzeszowie, Al.Armii Krajowej 7  35-307 Rzeszów....

Umowa na świadczenie usług i konsulatacji w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym w Activa w Ustce

10.332,00zł.brutto

01 stycznia 2016r.-31 grudnia 2016r.

 
 

Liczba odwiedzin : 1484
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Kamilla Włoch
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Wszółkowski
Czas wytworzenia: 2015-09-10 10:26:00
Czas publikacji: 2016-12-20 10:21:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak