Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o powszechnej akcji deratyzacji w 2014 r.

 
2014-09-10 11:53:25
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego ws. zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia nowego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitarnego Trójmiasta, stanowiącego część planu zagospodarowania przestrzennego województwa

 
2014-08-14 12:54:25
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ustka pn. "CENTRUM 3A"

 
2014-05-28 09:08:29
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na eksploatacje wód leczniczych ze złoża w miejscowości Ustka na działce oznaczonej 2687 przy ul. Wczasowej w Ustce z przeznaczeniem do zabiegów leczniczych.

 
2014-05-15 14:05:28
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o przyjęciu dokumentu - MPZP Ustka Rozwojowa B w Ustce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

DokumentObwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o przyjęciu dokumentu - MPZP Ustka Rozwojowa B w Ustce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

DokumentPodsumowanie i Uzasadnienie

Uchwała Nr XLV/391/2014 Rady Miasta Ustka z dnia 27 marca 2014 roku ws. MPZP Ustka Rozwojowa B w Ustce

Prognoza oddzialywania na środowisko:

Dokument- treść

Obraz- rysunek

2014-04-02 08:17:25
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ustka pn. "Westerplatte A"

 
2014-03-31 09:23:28
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o terminie powszechnej akcji odszczurzania na terenie miasta Ustka w dniach 15 marca 2014 r - 15 kwietnia 2014 r.

 
2014-03-05 15:22:04
Obwieszczenie Dyrektorów Urzędów Morskich ws. przystąpienia do procesu planistycznego, którego celem jest sporządzenie projektu "Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich"

 
2014-01-24 12:51:52
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka i Wójta Gminy Ustka ws. ponownego wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Borowiny"

 
2014-01-22 08:51:48
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. Ustka Rozwojowa B w Ustce

 
2014-01-16 08:41:06