Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTKA o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. pn. "Kościelniaka i okolice", "Nowa Ustka 2", "Tereny Portu" i "Ustka Rozwojowa B"

2015-08-06 11:50:27
PONOWIENIE OBWIESZCZENIA BURMISTRZA MIASTA USTKA o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. pn. "Kościelniaka i okolice", "Nowa Ustka 2", "Tereny Portu" i "Ustka Rozwojowa B"

2015-08-06 11:48:04
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o przyjęciu dokumentu - zmiana Studium - aktualizacja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2015-08-06 11:43:32
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka ws. przystąpienia do sporządzenia M.P.Z.P. pn. "Tereny kolejowe i okolice" w Ustce

2015-08-06 11:38:47
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "BOROWINY" w granicach administracyjnych miasta Ustka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2015-08-06 11:36:45
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Ustka z dnia 24 marca 2015 r. o wyłożeniu na okres 21 dni tj. od 24 marca 2015 r. do 14 kwietnia 2015 r. do wiadomości publicznej projektu uchwały Rady Miasta Ustka w sprawie: "Wykazu kąpielisk na rok 2015 na terenie Gminy Miasto Ustka"

 
2015-03-24 15:28:05
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka dot. akcji odszczurzania na terenie miasta Ustka w dniach od 15 marca do 15 kwietnia 2015 roku.

 
2015-03-05 13:32:24
Komunikat Burmistrza Miasta Ustka o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Ustka

 
2015-03-04 11:50:27
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej w Ustce na działkach o nr 844, 887 i 2616 (obręb geodezyjny 01 Ustka) oraz na działce nr 117 (obręb geodezyjny Przewloka)"

 
2015-01-27 13:12:29
Prezentacja sezonowego zagospodarowania Promenady Nadmorskiej, plaży wschodniej i zachodniej w Ustce w 2015 roku


2015-01-05 12:56:58