Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka z dnia 12 marca 2018 roku dot. powszechnej akcji odszczurzania na terenie miasta Ustka

2018-03-13 13:53:51
Obwieszczenie o zakończeniu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy sieci cieplnej oraz fragmentu kanalizacji do budynku remontowanego dworca PKP w Ustce

2017-06-22 10:43:07
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci cieplnej oraz fragmentu kanalizacji deszczowej do budynku remontowanego dworca PKP w Ustce

2017-06-19 15:32:40
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sportowego i socjalnego w Ustce

2017-06-19 15:21:18
Obwieszczenie o zakończeniu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę ścieżki rowerowej i chodnika w Ustce

2017-06-19 15:13:46
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na remont i przebudowę budynku dworca PKP w Ustce

2017-06-19 11:34:49
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Ustce

2017-06-19 11:01:28
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka w sprawie powszechnej akcji odszczurzania

2016-08-23 08:54:18
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA USTKA z dnia 22 marca 2016r. dot. wyłożenia na okres 21 dni, tj. od 22 marca 2016r. do 12 kwietnia 2016r. do wiadomości publicznej projektu uchwały Rady Miasta Ustka w sprawie: wykazu kąpielisk na rok 2016 na terenie Gminy Miasto Ustka

2016-03-22 15:34:25
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka w sprawie akcji powszechnej deratyzacji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka w sprawie akcji powszechnej deratyzacji na terenie miasta Ustka w terminie od 15 marca do 15 kwietnia 2016 roku.

2016-03-09 12:48:12
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2015 r. dla miasta Ustka

2016-02-08 14:53:08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprzedaż samochodu SKODA FELICIA 1.3 LX

2015-12-02 14:40:33
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu SKODA FELICIA 1.3 LX

2015-11-16 13:29:37
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ustka o spotkaniu ws. prezentacji zagospodarowania Promenady Nadmorskiej i plaż w Ustce w sezonie letnim 2016 roku.

2015-10-26 15:10:31
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu służbowego marki Skoda Felicia 1.3 LX

2015-10-20 15:14:22
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci cieplnej z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Pułaskiego w Ustce"

2015-10-02 08:07:38
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa ciągów komunikacyjnych wraz z miejscami postojowymi, będących ważną częścią zintegrowanego, przesiadkowego węzła transportowego oraz parkingów strategicznych dla miasta Ustka, na działkach o numerach 1533/10 i 1936/2, usytuowanych przy ul. Portowej".

2015-09-18 15:14:51
Ogłoszenie MOPS Ustka o otwartym naborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach konkursu RPPM.06.01.02-IZ-01-22-001/15

2015-09-10 13:49:17
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTKA ws. m.p.z.p. miasta Ustka pn. "Wczasowa i okolice"

2015-08-06 12:00:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTKA o przyjęciu dokumentu - m.p.z.p. miasta Ustka, pn. "CENTRUM 4A" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2015-08-06 11:52:15