Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka z dnia 12 marca 2018 roku dot. powszechnej akcji odszczurzania na terenie miasta Ustka

2018-03-13 13:53:51
Obwieszczenie o zakończeniu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy sieci cieplnej oraz fragmentu kanalizacji do budynku remontowanego dworca PKP w Ustce

2017-06-22 10:43:07
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci cieplnej oraz fragmentu kanalizacji deszczowej do budynku remontowanego dworca PKP w Ustce

2017-06-19 15:32:40
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sportowego i socjalnego w Ustce

2017-06-19 15:21:18
Obwieszczenie o zakończeniu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę ścieżki rowerowej i chodnika w Ustce

2017-06-19 15:13:46
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na remont i przebudowę budynku dworca PKP w Ustce

2017-06-19 11:34:49
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Ustce

2017-06-19 11:01:28
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka w sprawie powszechnej akcji odszczurzania

2016-08-23 08:54:18
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA USTKA z dnia 22 marca 2016r. dot. wyłożenia na okres 21 dni, tj. od 22 marca 2016r. do 12 kwietnia 2016r. do wiadomości publicznej projektu uchwały Rady Miasta Ustka w sprawie: wykazu kąpielisk na rok 2016 na terenie Gminy Miasto Ustka

2016-03-22 15:34:25
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka w sprawie akcji powszechnej deratyzacji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka w sprawie akcji powszechnej deratyzacji na terenie miasta Ustka w terminie od 15 marca do 15 kwietnia 2016 roku.

2016-03-09 12:48:12