Wersja archiwalna

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka dot. powszechnej akcji odszczurzania na terenie miasta Ustka 

 
 

Na podstawie § 24 załącznika do uchwały Nr XXVI/251/2016 Rady Miasta Ustka z dnia 27 października 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ustka (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 3853 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się mieszkańców miasta Ustka, że w terminie od 15 września do 15 października 2017 roku ustala się termin powszechnej akcji odszczurzania na terenie miasta Ustka.

 

Załączniki

treść_obwieszczenia_18.08.2017.pdf

Data: 2017-09-06 12:33:43 Rozmiar: 371.99k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 216
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Rusiecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Rusiecka
Czas wytworzenia: 2017-09-06 12:33:43
Czas publikacji: 2017-09-06 12:33:43
Data przeniesienia do archiwum: 2017-10-17