OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa "umysłowego siłacza" na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj 

 

Informacja z otwarcia ofert - 15.03.2019

Informacja o unieważnieniu postępowania - 19.03.2019

 
 

Załączniki

SIWZ.pdf

Data: 2019-02-28 14:25:51 Rozmiar: 235.42k Format: .pdf Pobierz

bzp.uzp.gov.pl - ZP400PodgladOpublikowanego.pdf

Data: 2019-02-28 14:25:51 Rozmiar: 185.2k Format: .pdf Pobierz

Zał. 1 - Formularz oferty..doc

Data: 2019-02-28 14:25:51 Rozmiar: 78.5k Format: .doc Pobierz

Zał. 1 - Formularz oferty.pdf

Data: 2019-02-28 14:25:51 Rozmiar: 77.35k Format: .pdf Pobierz

Zał. 2 - Oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu.pdf

Data: 2019-02-28 14:25:51 Rozmiar: 48.55k Format: .pdf Pobierz

Zał. 2 - Oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu.doc

Data: 2019-02-28 14:25:51 Rozmiar: 60k Format: .doc Pobierz

Zał. 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia.pdf

Data: 2019-02-28 14:25:51 Rozmiar: 62.32k Format: .pdf Pobierz

Zał. 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia.doc

Data: 2019-02-28 14:25:51 Rozmiar: 62.5k Format: .doc Pobierz

Zał. 5 - Wykaz robót.doc

Data: 2019-02-28 14:25:51 Rozmiar: 46.5k Format: .doc Pobierz

Zał. 4 - Wzór umowy.pdf

Data: 2019-02-28 14:25:51 Rozmiar: 236.75k Format: .pdf Pobierz

Zał. 6 - Wykaz osób.doc

Data: 2019-02-28 14:25:51 Rozmiar: 51k Format: .doc Pobierz

Zał. 5 - Wykaz robót.pdf

Data: 2019-02-28 14:25:51 Rozmiar: 56.03k Format: .pdf Pobierz

Zał. 7 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc

Data: 2019-02-28 14:25:51 Rozmiar: 74.5k Format: .doc Pobierz

Zał. 6 - Wykaz osób.pdf

Data: 2019-02-28 14:25:51 Rozmiar: 51.93k Format: .pdf Pobierz

Zał. 7 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf

Data: 2019-02-28 14:25:51 Rozmiar: 60.56k Format: .pdf Pobierz

Zał. 8 - PFU - umysłowy siłacz.pdf

Data: 2019-02-28 14:25:51 Rozmiar: 3.1M Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2019-03-15 12:42:07 Rozmiar: 60.12k Format: .pdf Pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf

Data: 2019-03-19 14:27:19 Rozmiar: 50.28k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 80
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Izabela Zarzycka
Osoba odpowiedzialna za informację : Izabela Zarzycka
Czas wytworzenia: 2019-02-28 14:25:50
Czas publikacji: 2019-03-19 14:27:19
Data przeniesienia do archiwum: 2019-03-25