Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Miasta Ustka w 2019 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa 

 
 
Liczba odwiedzin : 15
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Hrywniak
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Hrywniak
Czas wytworzenia: 2019-02-08 12:49:28
Czas publikacji: 2019-02-08 12:49:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak