Wersja archiwalna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie OSiR w Ustce 

 

Wyjaśnienia treści SIWZ - 11.01.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert - 17.01.2019 r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - 07.02.2019 r.

 
 

Załączniki

Ogłoszenie nr 664284 - BZP.pdf

Data: 2018-12-31 11:12:14 Rozmiar: 576.18k Format: .pdf Pobierz

SIWZ - budowa oświetlenia boiska 28.12.2018 r.pdf

Data: 2019-01-02 10:31:26 Rozmiar: 458.72k Format: .pdf Pobierz

Zał. 1 - Formularz oferty.pdf

Data: 2018-12-31 11:12:14 Rozmiar: 266.15k Format: .pdf Pobierz

Zał. 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków.pdf

Data: 2018-12-31 11:12:14 Rozmiar: 143.02k Format: .pdf Pobierz

Zał. 3 - Oświadczenie dotyczące wykluczenia.pdf

Data: 2018-12-31 11:12:14 Rozmiar: 315.17k Format: .pdf Pobierz

Zał. 4 - Wzór umowy 28.12.2018.pdf

Data: 2018-12-31 11:12:14 Rozmiar: 527.22k Format: .pdf Pobierz

Zał. 5 - Wykaz osób.pdf

Data: 2018-12-31 11:12:14 Rozmiar: 144.1k Format: .pdf Pobierz

Zał. 6 - Wykaz robót.pdf

Data: 2018-12-31 11:12:14 Rozmiar: 142.8k Format: .pdf Pobierz

Zał. 7 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.pdf

Data: 2018-12-31 11:12:14 Rozmiar: 312.54k Format: .pdf Pobierz

Zał. 8 a - projekt budowlaqny branża elektryczna.7z

Data: 2018-12-31 11:12:14 Rozmiar: 11.12M Format: .7z Pobierz

Zał. 8 b - opinia geotechniczna dla potrzeb projektu zagospodarowania terenu położonego na terenie OSiR.pdf

Data: 2018-12-31 11:12:14 Rozmiar: 11.41M Format: .pdf Pobierz

Zał. 8 c - inwentaryzacja stanu istniejącego.7z

Data: 2018-12-31 11:12:14 Rozmiar: 1003.04k Format: .7z Pobierz

Zał. 9 - Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia.pdf

Data: 2018-12-31 11:12:14 Rozmiar: 460.16k Format: .pdf Pobierz

Zał. 10 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf

Data: 2018-12-31 11:12:14 Rozmiar: 903.19k Format: .pdf Pobierz

Zał. 11 - Przedmiar robót.pdf

Data: 2018-12-31 11:12:14 Rozmiar: 282.55k Format: .pdf Pobierz

Wyjaśnienia I SIWZ - 11.01.2019.pdf

Data: 2019-01-11 13:52:25 Rozmiar: 203.25k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert-oświetlenie boiska OSIR.pdf

Data: 2019-01-17 12:16:30 Rozmiar: 159k Format: .pdf Pobierz

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania-oświetlenie boiska OSIR.pdf

Data: 2019-02-07 12:01:34 Rozmiar: 163.6k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 975
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Mariola Tomas-Różycka
Osoba odpowiedzialna za informację : Mariola Tomas-Różycka
Czas wytworzenia: 2018-12-28 12:58:57
Czas publikacji: 2019-02-07 12:01:34
Data przeniesienia do archiwum: 2019-02-14