Zarządzenie Nr 0050.IKiOŚ-ZP.282.2018 z dnia 09.11.2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.IKiOŚ-ZP.277.2018 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 30 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Marynarki Polskiej poprzez budowę tężni solankowych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych” . 

 

 

 

Załączniki

Z.IKiOŚ.ZP.282.2018 w spr. zmiany Z. 0050.IKiOŚ-ZP.277.2018.pdf

Data: 2018-11-09 15:43:39 Rozmiar: 389.87k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 13
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Kaszuba
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Kaszuba
Czas wytworzenia: 2018-11-09 15:43:39
Czas publikacji: 2018-11-09 15:43:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak