Wersja archiwalna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Marynarki Polskiej poprzez budowę tężni solankowych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych” 

 

Informacja z otwarcia ofert - 09.11.2018 r.

Informacja o wyborze oferty - 20.11.2018 r.

 

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu BZP 641694-N-2018 z 30.10.2018 r.pdf

Data: 2018-10-30 13:29:46 Rozmiar: 567.81k Format: .pdf Pobierz

SIWZ- zagospodarowanie Parku ul. Marynarki Polskiej.pdf

Data: 2018-10-30 13:29:46 Rozmiar: 409.36k Format: .pdf Pobierz

Zał. 1 - Formularz oferty.pdf

Data: 2018-10-30 13:29:46 Rozmiar: 172.39k Format: .pdf Pobierz

Zał. 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków.pdf

Data: 2018-10-30 13:29:46 Rozmiar: 144.34k Format: .pdf Pobierz

Zał. 3 - Oświadczenie dotyczące wykluczenia.pdf

Data: 2018-10-30 13:29:46 Rozmiar: 316.47k Format: .pdf Pobierz

Zał. 4 - Wzór umowy.pdf

Data: 2018-10-30 13:29:46 Rozmiar: 233.9k Format: .pdf Pobierz

Zał. 5 - Wykaz osób.pdf

Data: 2018-10-30 13:29:46 Rozmiar: 145.15k Format: .pdf Pobierz

Zał. 6 - Oświadczenie-grupa kapitałowa-.pdf

Data: 2018-10-30 13:29:46 Rozmiar: 313.52k Format: .pdf Pobierz

Zał. 7 - Opis przedmiotu zamówienia.zip

Data: 2018-10-30 13:29:46 Rozmiar: 9.66M Format: .zip Pobierz

Zał. 8 - Szczegółowy opis zakresu projektu zieleni dla koncepcji D-2.pdf

Data: 2018-10-30 13:29:46 Rozmiar: 302.77k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert-M.Polskiej.pdf

Data: 2018-11-09 15:01:44 Rozmiar: 157.65k Format: .pdf Pobierz

Informacja o wyborze oferty-M.Polskiej.pdf

Data: 2018-11-20 14:20:49 Rozmiar: 159.52k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 286
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Mariola Tomas-Różycka
Osoba odpowiedzialna za informację : Mariola Tomas-Różycka
Czas wytworzenia: 2018-10-30 13:29:46
Czas publikacji: 2018-11-20 14:20:49
Data przeniesienia do archiwum: 2018-11-28