Oferta Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Żyj Kolorowo na realizację zadania pn. "Imprezy patriotyczne upamiętniające 100-lecie Niepodległej Rzeczypospolitej" 

 

 

Burmistrz Miasta Ustka informuje o złożeniu przez Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku - Żyj Kolorowo oferty na realizację zadania publicznego. W związku z powyższym na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prosimy o wnoszenie uwag do załączonej oferty w terminie 7 dni od daty publikacji oferty tj. do dnia 20 września 2018 r.

Oferta do pobrania poniżej:

Oferta UUTW

 

Liczba odwiedzin : 12
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Hrywniak
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Hrywniak
Czas wytworzenia: 2018-09-13 09:47:42
Czas publikacji: 2018-09-13 09:47:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak