Akcja sadzenia drzew przy nadzorze Nadleśnictwa Ustka 

 

Akcja sadzenia dzrew przez ucznów usteckich szkół przy nadzorze Nadleśnictwa Ustka.

 

W dniu 14 września b.r. odbędzie się akcja sadzenia dzrew w ramach projektu " Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Woj. Pomorskiego poprzez budowęinfrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiekszenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie ( nr RPPM.11.04.00-22-0006/15). Drzewa będą sadzone przy ul. Kościelniaka, Rybackiej i Trakcie Solidarności od godz. 11.00-12.00 przez uczniów usteckich szkół przy nadzorze Nadleśnictwa Ustka.

 
Liczba odwiedzin : 28
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Anna Wardzińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Wardzińska
Czas wytworzenia: 2018-09-13 08:12:07
Czas publikacji: 2018-09-13 08:12:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak