Wersja archiwalna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa boiska wielofunkcyjnego i „umysłowego siłacza” na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj - II przetarg 

 

Informacja z otwarcia ofert - 23.08.2018 r.

Informacja o unieważnieniu - 24.09.2018 r.

 
 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu BZP 601199-N-2018 z dnia 08.08.2018.pdf

Data: 2018-08-08 11:51:03 Rozmiar: 568.33k Format: .pdf Pobierz

SIWZ.pdf

Data: 2018-08-08 11:49:39 Rozmiar: 473.44k Format: .pdf Pobierz

Zał. 1 - Formularz oferty.pdf

Data: 2018-08-08 11:49:39 Rozmiar: 267.44k Format: .pdf Pobierz

Zał. 2 - Oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu.pdf

Data: 2018-08-08 11:49:39 Rozmiar: 145.74k Format: .pdf Pobierz

Zał. 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia.pdf

Data: 2018-08-08 11:49:39 Rozmiar: 242.41k Format: .pdf Pobierz

Zał. 4 - Wzór umowy.pdf

Data: 2018-08-08 11:49:39 Rozmiar: 637.86k Format: .pdf Pobierz

Zał. 5 - Wykaz robót.pdf

Data: 2018-08-08 11:49:39 Rozmiar: 142.6k Format: .pdf Pobierz

Zał. 6 - Wykaz osób.pdf

Data: 2018-08-08 11:49:39 Rozmiar: 144.22k Format: .pdf Pobierz

Zał. 7 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf

Data: 2018-08-08 11:49:39 Rozmiar: 314.88k Format: .pdf Pobierz

Zał. 8 - Program Funkcjonalno-Użytkowy.pdf

Data: 2018-08-08 11:49:39 Rozmiar: 751.07k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert-boisko SP 3.pdf

Data: 2018-08-23 15:05:43 Rozmiar: 151.21k Format: .pdf Pobierz

Informacja o unieważnieniu-boisko SP3.pdf

Data: 2018-09-24 13:09:09 Rozmiar: 150.58k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 247
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Mariola Tomas-Różycka
Osoba odpowiedzialna za informację : Mariola Tomas-Różycka
Czas wytworzenia: 2018-08-07 10:25:16
Czas publikacji: 2018-09-24 13:09:09
Data przeniesienia do archiwum: 2018-10-01