Wersja archiwalna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZIM USTKA - Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ustka w 2018 roku 

 
 
 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu nr 578763-N-2018 z dnia 2018-06-26.pdf

Data: 2018-06-26 15:02:16 Rozmiar: 396.99k Format: .pdf Pobierz

SIWZ - Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ustka w 2018 r..pdf

Data: 2018-06-26 15:02:16 Rozmiar: 265.6k Format: .pdf Pobierz

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.pdf

Data: 2018-06-26 15:02:16 Rozmiar: 66.05k Format: .pdf Pobierz

Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy.pdf

Data: 2018-06-26 15:02:16 Rozmiar: 106.99k Format: .pdf Pobierz

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf

Data: 2018-06-26 15:02:16 Rozmiar: 97.08k Format: .pdf Pobierz

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dotyczące wykluczenia.pdf

Data: 2018-06-26 15:02:16 Rozmiar: 104.73k Format: .pdf Pobierz

Załącznik Nr 5 - Wzór umowy.pdf

Data: 2018-06-26 15:02:16 Rozmiar: 189.26k Format: .pdf Pobierz

Załącznik Nr 6 - Wykaz usług.pdf

Data: 2018-06-26 15:02:16 Rozmiar: 50.9k Format: .pdf Pobierz

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf

Data: 2018-06-26 15:02:16 Rozmiar: 79.87k Format: .pdf Pobierz

Załącznik Nr 8 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf

Data: 2018-06-26 15:02:16 Rozmiar: 203.29k Format: .pdf Pobierz

Załącznik Nr 9 - Przedmiar robót.pdf

Data: 2018-06-26 15:02:16 Rozmiar: 427.39k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zm. ogłoszenia nr 500148998-N-2018 z dnia 28-06-2018 r..pdf

Data: 2018-06-28 12:15:46 Rozmiar: 241.42k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert - Kanalizacja deszczowa 2018.pdf

Data: 2018-07-10 15:21:09 Rozmiar: 149.66k Format: .pdf Pobierz

Informacja o wyborze oferty - kanalizacja deszczowa 2018.pdf

Data: 2018-07-13 14:24:23 Rozmiar: 117.09k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 52
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Krawczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Krawczyk
Czas wytworzenia: 2018-06-26 15:02:16
Czas publikacji: 2018-07-13 14:24:23
Data przeniesienia do archiwum: 2018-08-10