Wersja archiwalna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZIM USTKA - Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Miasta Ustki w systemie zaprojektuj i wybuduj - II PRZETARG - Zmiana terminu składania ofert - 03 lipca 2018r. godz.14:30 

 

 

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu BZP 570786-N-2018 z 12.06.2018.pdf

Data: 2018-06-12 15:25:07 Rozmiar: 259.36k Format: .pdf Pobierz

SIWZ-12.06.2018.pdf

Data: 2018-06-12 15:25:07 Rozmiar: 528.67k Format: .pdf Pobierz

Zał. 1 - Formularz oferty.pdf

Data: 2018-06-12 15:25:07 Rozmiar: 306.9k Format: .pdf Pobierz

Zał. 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków.pdf

Data: 2018-06-12 15:25:07 Rozmiar: 261.41k Format: .pdf Pobierz

Zał. 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia.pdf

Data: 2018-06-12 15:25:07 Rozmiar: 275.22k Format: .pdf Pobierz

Zał. 4 - Wzór umowy.pdf

Data: 2018-06-12 15:25:07 Rozmiar: 400.64k Format: .pdf Pobierz

Zał. 5 - Wykaz robót.pdf

Data: 2018-06-12 15:25:07 Rozmiar: 200.48k Format: .pdf Pobierz

Zał. 6 - Wykaz usług.pdf

Data: 2018-06-12 15:25:07 Rozmiar: 197.6k Format: .pdf Pobierz

Zał. 7 - Wykaz osób.pdf

Data: 2018-06-12 15:25:07 Rozmiar: 204.04k Format: .pdf Pobierz

Zał. 8 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf

Data: 2018-06-12 15:25:07 Rozmiar: 268.19k Format: .pdf Pobierz

Zał. 9 - PFU Ustka 10.05.2018.pdf

Data: 2018-06-12 15:25:07 Rozmiar: 398.75k Format: .pdf Pobierz

Załacznik nr 1 do PFU - Wykaz norm.pdf

Data: 2018-06-12 15:25:07 Rozmiar: 808.73k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 2 do PFU - Mapa wektorowa Miasta Ustka.pdf

Data: 2018-06-12 15:25:07 Rozmiar: 1.56M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 3 do PFU - Obliczenia fotometryczne Miasto Ustka.pdf

Data: 2018-06-12 15:25:07 Rozmiar: 4.62M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 4 do PFU - Zestawienie inwentaryzacyjne i projektowane oświetlenia.pdf

Data: 2018-06-12 15:25:07 Rozmiar: 1.5M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 4 do PFU - Zestawienie inwentaryzacyjne i projektowane oświetlenia.docx

Data: 2018-06-12 15:25:07 Rozmiar: 242.46k Format: .docx Pobierz

Załącznik nr 5 do PFU_Wytyczne do odtworzeń nawierzchni dróg i chodników.pdf

Data: 2018-06-12 15:25:07 Rozmiar: 198.07k Format: .pdf Pobierz

Zał.10.1_Mapa zasadnicza Miasta Ustka 1.pdf

Data: 2018-06-12 15:25:07 Rozmiar: 4.44M Format: .pdf Pobierz

Zał.10.2_Mapa zasadnicza Miasta Ustka 2.pdf

Data: 2018-06-12 15:25:07 Rozmiar: 3.02M Format: .pdf Pobierz

Zał.10.3_Mapa zasadnicza Miasta Ustka 3.pdf

Data: 2018-06-12 15:25:07 Rozmiar: 1.81M Format: .pdf Pobierz

Zał.10.4_Mapa zasadnicza Miasta Ustka 4.pdf

Data: 2018-06-12 15:25:07 Rozmiar: 2.9M Format: .pdf Pobierz

Zał.10.5_Mapa zasadnicza Miasta Ustka 5.pdf

Data: 2018-06-12 15:25:07 Rozmiar: 1.83M Format: .pdf Pobierz

Zał.10.6_Mapa zasadnicza Miasta Ustka 6.pdf

Data: 2018-06-12 15:25:07 Rozmiar: 2.31M Format: .pdf Pobierz

Zał.11_Wytyczne w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020.pdf

Data: 2018-06-12 15:25:07 Rozmiar: 1.58M Format: .pdf Pobierz

Zał.12_Harmonogram rzeczowo - finansowy 22.05.2018.xlsx

Data: 2018-06-12 15:25:07 Rozmiar: 18.63k Format: .xlsx Pobierz

Wyjaśnienia do SIWZ-I-25.06.2018.pdf

Data: 2018-06-25 17:04:47 Rozmiar: 4.04M Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogł.o zam.BZP 500144847-N-2018 z 25.06.2018.pdf

Data: 2018-06-25 17:04:47 Rozmiar: 129k Format: .pdf Pobierz

Wyjaśnienia do SIWZ-II-26.06.2018.pdf

Data: 2018-06-26 14:59:36 Rozmiar: 309.91k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogł.o zam.BZP 500146063-N-2018 z 26.06.2018.pdf

Data: 2018-06-26 14:59:36 Rozmiar: 121.08k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja oświetlenia 04.07.2018r.pdf

Data: 2018-07-04 11:56:14 Rozmiar: 204.51k Format: .pdf Pobierz

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania.pdf

Data: 2018-07-27 14:47:47 Rozmiar: 264.01k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 1069
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Krawczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Krawczyk
Czas wytworzenia: 2018-06-12 15:25:07
Czas publikacji: 2018-07-27 14:47:47
Data przeniesienia do archiwum: 2018-08-10