AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI W 2018 ROKU 

 
 

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli 

Na podstawie art. 46 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z 27 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) Gmina Miasto Ustka ogłasza, że:

  • podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2018 obliczona na dzień 12-03-2018 r. wynosi 10 439,42 zł (miesięczna podstawowa kwota dotacji 869,95 zł),
  • statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Ustka  wg. SIO na dzień 30 września 2017 r., pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 348,
  • statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Ustka wg. SIO na dzień 30 września 2017 r. wynosi 2,
  • statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wg. SIO na dzień 30 września 2017 r. wynosi 2,
  • podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Ustka w 2018 r.wynosi 652,46 zł
 
Liczba odwiedzin : 135
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Szcześniak
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Szcześniak
Czas wytworzenia: 2018-05-30 12:54:55
Czas publikacji: 2018-05-30 12:54:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak