OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa obiektu kontenerowego – zaplecza sceny na Promenadzie Nadmorskiej w Ustce 

 

 

 

Załączniki

Ogłoszenie o zam.BZP 560010-N-2018 z 18.05.2018.pdf

Data: 2018-05-18 09:03:32 Rozmiar: 550.06k Format: .pdf Pobierz

SIWZ-17.05.2018.pdf

Data: 2018-05-18 09:03:43 Rozmiar: 381.89k Format: .pdf Pobierz

Zał. 1 - Formularz oferty.pdf

Data: 2018-05-18 09:03:43 Rozmiar: 269.32k Format: .pdf Pobierz

Zał. 2 - Oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu.pdf

Data: 2018-05-18 09:03:43 Rozmiar: 243.26k Format: .pdf Pobierz

Zał. 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia.pdf

Data: 2018-05-18 09:03:43 Rozmiar: 257.67k Format: .pdf Pobierz

Zał. 4.1 - Wzór umowy-17.05.2018.pdf

Data: 2018-05-18 09:03:43 Rozmiar: 582.68k Format: .pdf Pobierz

Zał. 4.2 - Wzór umowy-15.05.2018.pdf

Data: 2018-05-18 09:03:44 Rozmiar: 563.19k Format: .pdf Pobierz

Zał. 5 - Wykaz robót.pdf

Data: 2018-05-18 09:03:44 Rozmiar: 142.77k Format: .pdf Pobierz

Zał. 6 - Wykaz osób.pdf

Data: 2018-05-18 09:03:44 Rozmiar: 147.07k Format: .pdf Pobierz

Zał. 7 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf

Data: 2018-05-18 09:03:44 Rozmiar: 281.65k Format: .pdf Pobierz

Zał. 8 - Projekt budowlano-wykonawczy -zadanie 1.zip

Data: 2018-05-18 09:03:56 Rozmiar: 7.06M Format: .zip Pobierz

Zał. 9 - STWIORB - zadanie 1.zip

Data: 2018-05-18 09:03:56 Rozmiar: 1.22M Format: .zip Pobierz

Zał. 10 - Przedmiary robót - zadanie 1.zip

Data: 2018-05-18 09:03:56 Rozmiar: 2.18M Format: .zip Pobierz

Zał. 11 - Projekt budowlano-wykonawczy - zadanie 2.zip

Data: 2018-05-18 09:03:56 Rozmiar: 4.94M Format: .zip Pobierz

Zał. 12 - STWIORB - zadanie 2.zip

Data: 2018-05-18 09:03:57 Rozmiar: 412.19k Format: .zip Pobierz

Zał. 13 - Przedmiary robót - zadanie 2.zip

Data: 2018-05-18 09:03:57 Rozmiar: 864.75k Format: .zip Pobierz
Liczba odwiedzin : 26
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Mariola Tomas-Różycka
Osoba odpowiedzialna za informację : Mariola Tomas-Różycka
Czas wytworzenia: 2018-05-18 08:48:50
Czas publikacji: 2018-05-18 09:05:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak