Uchwała Nr XLVII/419/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/295/2017 Rady Miasta Ustka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na obszarze Gminy Miasto Ustka, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat w okresie od 15 czerwca do 15 września każdego roku 

 
 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  poz. 2185 z dnia 25.05.2018r.

 

Załączniki

419_uchwała w spr. zm.uchwały dot. stref płatnego parkowania.pdf

Data: 2018-05-17 14:11:56 Rozmiar: 108.58k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 61
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Fliszkiewicz-Brola
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Fliszkiewicz-Brola
Czas wytworzenia: 2018-05-17 14:11:56
Czas publikacji: 2018-05-29 10:49:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak