MAJ 2018 

 
 
 

Załączniki

0_uchwała - zatwierdzenie sprawozdań fin. za 2017 r..pdf

Data: 2018-05-17 12:21:56 Rozmiar: 65.89k Format: .pdf Pobierz

0_1_sprawozdanie fin. - Bilans - 2017r..pdf

Data: 2018-05-17 12:21:56 Rozmiar: 233.5k Format: .pdf Pobierz

0_2_Rachunek zysków i strat - 2017r..pdf

Data: 2018-05-17 12:21:56 Rozmiar: 151.36k Format: .pdf Pobierz

0_3_Zestawienie zmian w funduszu jednostki - 2017r..pdf

Data: 2018-05-17 12:21:56 Rozmiar: 125.06k Format: .pdf Pobierz

0_4_Bilans Gminy.pdf

Data: 2018-05-17 12:21:56 Rozmiar: 386.63k Format: .pdf Pobierz

1_w spr. zmian w WPF.pdf

Data: 2018-05-17 12:21:56 Rozmiar: 84.64k Format: .pdf Pobierz

1_Zał. Nr 1 WPF.pdf

Data: 2018-05-17 12:21:56 Rozmiar: 226.69k Format: .pdf Pobierz

1_Zał. Nr 2 Przedsięwzięcia.pdf

Data: 2018-05-17 12:21:56 Rozmiar: 242.7k Format: .pdf Pobierz

2_Zał. Nr 1 dochody.pdf

Data: 2018-05-17 12:21:56 Rozmiar: 29.22k Format: .pdf Pobierz

2_w spr. zmian w budżecie miasta na 2018.pdf

Data: 2018-05-17 12:21:56 Rozmiar: 78.45k Format: .pdf Pobierz

2_Zał. Nr 2 wydatki.pdf

Data: 2018-05-17 12:21:56 Rozmiar: 49.97k Format: .pdf Pobierz

2_Zał. Nr 3 przychody.pdf

Data: 2018-05-17 12:21:56 Rozmiar: 16.55k Format: .pdf Pobierz

3_w spr. współdziałania z Gminą Ustka - porozumienie partnerskie.pdf

Data: 2018-05-17 12:21:56 Rozmiar: 348.4k Format: .pdf Pobierz

4_w spr. zmiany uchwały dot. R-10.pdf

Data: 2018-05-17 12:21:56 Rozmiar: 81.83k Format: .pdf Pobierz

5_w spr. regulaminu przyznawania nagród.pdf

Data: 2018-05-17 12:21:56 Rozmiar: 469.43k Format: .pdf Pobierz

6_w spr. nadania nazwy parkowi miejskiemu (Park Usteckich Stoczniowców).pdf

Data: 2018-05-17 12:21:56 Rozmiar: 897.78k Format: .pdf Pobierz

7_nadania nazwy obiektowi miejskiemu (Skwer Pożarników Polskich).pdf

Data: 2018-05-17 12:21:56 Rozmiar: 838.2k Format: .pdf Pobierz

9_w spr. szczegółowego sposobu i zakresu ....odbiór odpadów.pdf

Data: 2018-05-17 12:21:56 Rozmiar: 463.27k Format: .pdf Pobierz

8_w spr. budowy i przebudowy ulic w Ustce w latach 2018-2023.pdf

Data: 2018-05-17 12:21:56 Rozmiar: 86.21k Format: .pdf Pobierz

8_zał. do projektu uchwały - budowa i przebudowa ulic.pdf

Data: 2018-05-17 12:21:56 Rozmiar: 79.63k Format: .pdf Pobierz

8_załacznik do uzasadnienia uchwały w spr. budowy i przebudowy ulic.pdf

Data: 2018-05-17 12:21:56 Rozmiar: 81.85k Format: .pdf Pobierz

10_w spr. przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie GMU.pdf

Data: 2018-05-17 12:21:56 Rozmiar: 566.02k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 110
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Fliszkiewicz-Brola
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Fliszkiewicz-Brola
Czas wytworzenia: 2018-05-17 12:21:56
Czas publikacji: 2018-05-17 12:21:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak