PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI W MIEŚCIE USTKA W 2018 ROKU 

 
 

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Ustka

na 2018 r.

Składowe do naliczenia podstawowej kwoty dotacji.

- liczba uczniów według stanu na 30 września 2017 roku ( z wyłączeniem dzieci niepełnosprawnych)  348

- wydatki  bieżące zaplanowane na prowadzenie przedszkoli przez gminę pomniejszone o:

  • zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy
  • zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy
  • sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych na rok budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w przedszkolach oraz statystycznej liczby uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w tych przedszkolach
  • zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli
  • iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu oraz statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach
  • iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolu oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w tych przedszkolach
  • zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na realizację programów rządowych, o których mowa  w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 7 września                     1991 r. o systemie oświaty podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych przedszkolach pomniejszonych o liczbę uczniów niepełnosprawnych

podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych przedszkolach pomniejszoną o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych , w tych przedszkolach.

Rozdział 80104*                  4 271 000 zł

Rozdział 80146                          16 300 zł

Środki na wczesne                  - 51 382 zł

wspomaganie uczniów              

Dochody                              -   603  000 zł

                                               3 632 918  zł : 348 = 10 439,42 zł

 

 

Podstawowa kwota dotacji 10 439,42 zł :12 = 869,95 zł

 

                                       

 10 439,42 zł x 75 %   = 7 829,56 zł

 

 

7 829,56 zł :12 miesięcy =  652,46  zł miesięcznie na jedno dziecko

 

 

                                                                                           

 
Liczba odwiedzin : 144
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Szcześniak
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Szcześniak
Czas wytworzenia: 2018-04-16 11:21:14
Czas publikacji: 2018-04-16 11:21:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak